Kategória: Aktuális és Kutatás.

A tévézők nagyobb arányban választották az általános szórakoztató és a közszolgálati csatornákat, mint az előző évben.

Nielsen

2012-ben a teljes népesség naponta átlagosan 4 óra 46 percet töltött a televízió előtt, pontosan ugyanannyit, mint egy évvel korábban. A 4-17 évesek 5 perccel kevesebbet, a kereskedelmi szempontból kiemelt 18-49 éves korosztály tagjai 3 perccel kevesebbet, az 50 felettiek pedig 3 perccel többet tévéztek 2012-ben, mint 2011-ben.

Nielsen

2012-ben az országos kereskedelmi csatornák részesedése a nézett időből a teljes népesség körében 33.7% volt, 5 százalékponttal alacsonyabb, mint 2011-ben. Az általános szórakoztató csatornák közönségaránya eközben 13.1-ről 15.2%-ra, a közszolgálati csatornáké pedig 12.1-ről 14.2%-ra emelkedett. A filmcsatornák részesedése a nézett időből 8.1%, a gyerekcsatornáké 5.2%, az ismeretterjesztő csatornáké 4.7%, a hírcsatornáké 4.4%, a zenecsatornáké és a sportcsatornáké egyaránt 2.4%, az életmódcsatornáké pedig 1.8% volt 2012-ben.

Nielsen

A sugárzási időből és műsorfogyasztásból való részesedés arányai az egyes műsortípusok esetében eltérőek. 2012-ben a mozifilm műsoridőből való részesedése csupán 10.6%-os volt, míg a műsorfogyasztásnak 17.9%-át tette ki ez a műsortípus. A kínálatot meghaladó kereslet mutatkozott ezen kívül az információs és hírműsorok, a zenei műsorok, nem zenei szórakoztató műsorok valamint a sportműsorok iránt. Ellenkező irányú eltérés tapasztalható a művelődéssel, tudománnyal, kultúrával kapcsolatos műsortípus esetében: míg a műsoridőnek 16.9%, addig a fogyasztásnak mindössze 3.7%-át tették ki az ide sorolható műsorok. A műsoridőből való részesedésnél alacsonyabb volt a tévénézésen belüli aránya a nem zenés fikciónak, valamint a reklámokat, műsorajánlókat is tartalmazó egyéb műsortípusnak. Az előző évhez képest 2012-ben magasabb volt a művelődés, tudomány, kultúra műsortípus sugárzási aránya a vizsgált csatornákon, miközben e műsortípus fogyasztási aránya nem változott. Csökkenő kínálat jellemzi az információs, és a reklámokat, műsorajánlókat is tartalmazó egyéb műsortípust. Növekedett a sportműsorok iránti kereslet, miközben a nem zenés fikció, a nem zenei szórakoztató valamint az információs műsorok fogyasztásának aránya csökkent 2011-hez képest.

Nielsen

A napi fogyasztási cikkeket hirdető cégek teljes éves listaáras reklámköltése alapján felállított 2012-es rangsort 2012-ben a Reckitt Benckiser vezeti 26.8 milliárd forinttal. A második helyen a Procter&Gamble áll közel 24, a harmadikon pedig a Magyar Danone 19.1 milliárd forinttal.

Nielsen

A GRP szerinti rangsort 2012-ben a Procter&Gamble vezeti, második a Unilever, a harmadik helyen pedig ebben az esetben is a Magyar Danone áll.
(BrandTrend)