Kategória: Aktuális.

“A Klubrádió és hálózatos partnerei, köztük a Lokomotív Rádió Kft. és a Partner Rádió Kft., immár harmadik éve érzik folyamatosan saját bőrükön a Médiatanács elszánt és cinikus igyekezetének következményeit, annak az áldatlan tevékenységnek a konzekvenciáit, amelynek kizárólagos célja a Klubrádió elhallgattatása, tönkretétele. A Médiatanács módszereinek hivatalos minősítése a Klubrádió ellen folyamatosan hozott jogellenes határozatainak felülvizsgálata kapcsán hozott bírósági ítéletekben jelenik meg. Eddig hat alkalommal született a Médiatanácsot elmarasztaló ítélet, ezek közül három jogerős. Ezek legfőbb közös eleme a Médiatanács jogellenes, a törvényi előírásokat semmibe vevő tevékenységének következetes rögzítése. A Médiatanács éppen ezeket az ítéleti rendelkezéseket veszi rendszeresen semmibe, szabotálja azok végrehajtását, önmagát a törvényeken felül helyezve ezáltal. A Médiatanács azon mondata, amelyben reményét fejezi ki, hogy a Klubrádió „mihamarabb megszünteti az általa előidézett jogellenes állapotot”, a tények ismeretében súlyos inszinuációnak minősíthető a folyamatosan jogsértő határozatokat hozó hatóság részről. Közleményük záró mondata pedig – „Amennyiben azonban nem hajlandó erre, azt a testület nem tudja másként értelmezni, mint hogy a Klubrádió tulajdonosa saját maga kívánja bezárni vidéki adóit” – valójában a testületnek a Klubrádió egészével kapcsolatos vágyait és egyben a tevékenységével elérni kívánt célt fejezi ki.

Mindezek ellenére a Lokomotív Rádió Kft. és a Partner Rádió Kft. megkísérelt partnerként tekinteni a Médiatanácsra, ezért a fentiek szerinti, működésüket ellehetetlenítő, károkozó tevékenységet tapasztalva nem indított azonnal kártérítési pert a Médiatanács ellen. Egyeztetésre invitált ehelyett azzal a céllal, hogy a Médiatanács műsorszolgáltatási díj-követelései és a Médiatanács sokszorosan jogsértő tevékenységének a Lokomotív Rádió Kft-t és a Partner Rádió Kft-t súlyosan hátrányosan érintő kihatásainak ellentételezése jogállami keretek között történjék meg. A Médiatanács a válasszal mindeddig adós maradt, ahogyan harmadik éve utasít el minden tárgyalási kezdeményezést a Klubrádióval, folytatva az újabb törvénysértések és a már megszületett bírósági ítéletek semmibevételének gyakorlatát.

A Lokomotív Rádió Kft. és a Partner Rádió Kft. elszomorítónak tartja, hogy a Médiatanács bárkin és bármin átgázolva újabb médiakampányt indított a Klubrádió és immár hálózati partnerei ellen is. Közben az „üzleti érdekek tiszteletben tartására” hivatkozik akkor, amikor a számára kedves rádiós vállalkozásokat érintő díjcsökkentések felől érdeklődnek nála. A Klubrádió hálózati partnereit ez a nyugodt sugárzási környezet láthatólag nem illeti meg, hiszen miközben a Klubrádió kivételével az ország összes kereskedelmi rádiójának titkolt mértékben csökkentették a frekvenciadíját, addig kizárólag e két műsorszolgáltató szerződéses adatait publikálták.

A Médiatanács a regnáló hatalom számára kedves rádiós vállalkozásoknak ingyenes frekvenciákat osztogat, hálózatba kapcsolódásos pályázati nyertességüket követően pedig mentesíti a legkedvesebbeket a négy órás helyi műsor készítésének kötelezettségétől. Eközben a Klubrádió nem kapja meg a bíróságok által már megítélt alapjogát sem a sugárzásra és ezáltal hálózatos partnerei is lehetetlen helyzetbe kerültek. Tudatos és súlyos diszkriminációról van szó, a versenysemlegességet sértő és a sajtószabadságot mélyen sújtó, törvénytelen magatartásról!

A Médiatanács lassan egy éve nem tesz eleget a jogerős ítéletekben rögzített kötelezettségeinek, amelyek nemcsak a Klubrádiót, de hálózati partnereit, így a Lokomotív Rádió Kft-t és a Partner Rádió Kft-t is súlyosan érintik. A kár sokmillió forintot tesz ki, kifejezetten a Médiatanács által kifejtett jogtalanságok következményeként, miközben utóbbi közleményében a ”jótevő” hamis képében tetszeleg. Kommunikációjában nem először próbálkozik ezzel az álságos mondattal: A Médiatanács immár két éve folyamatosan és kiszámíthatóan biztosítja a Klubrádió számára a zavartalan működés lehetőségét” – ez a hatalom definíciója az immár harmadik éve kéthavonta hosszabbítgatott ideiglenes engedélyekre és ezen keresztül a teljes gazdasági ellehetetlenítésre.

Itt az Ideje, hogy a Médiatanács végre megszüntesse az általa előidézett jogellenes állapotot, eleget tegyen törvényekben és jogerős ítéletekben foglalt kötelezettségeinek, felhagyjon a folyamatos károkozással. Adja meg a tartós közösségi frekvenciaengedélyt a Klubrádiónak, teremtse meg a versenysemlegesség elve alapján a hálózat-bővítés lehetőségét a számára mégoly ellenszenves médiumnak is. Jegyezzük meg: eddig a Klubrádió hét vidéki adójának megszűnését okozta a Médiatanács áldatlan tevékenysége.

Tisztelt Médiatanács, Önök súlyos adósságba kergették magukat, itt az ideje, hogy megkezdjék a törlesztést! Önök közvetlenül és közvetve is súlyos károkat okoztak a Klubrádiónak, hálózati partnereinek és a többszázezres hallgatóságnak. Nem a Lokomotív Rádió Kft. és a Partner Rádió Kft. tartozik Önöknek, hanem éppen fordítva!”

(BrandTrend)