Kategória: Aktuális és Kutatás.

Ugyanakkor háromtizednyien úgy érzik, hogy kortársaik legfeljebb közepes mérvű erőfeszítést tesznek külső megjelenésük érdekében. A legnagyobb önkritikát a fogápolással és a felsőruházat cseréjével kapcsolatban fogalmazzák meg: egynegyedük szerint ezek nem napi cselekvések. Valamivel kedvezőbbnek látják a helyzetet a dezodorálás tekintetében, bár minden ötödik fiatal érzékeli úgy, hogy kortársai nem törődnek ezzel az ébrenlét óráiban. Minden hatodik ifjú felnőtt viszont azt tapasztalja, hogy a hozzá hasonló korúak nem fürdenek két alvás közöttezek a legfontosabb megállapításai annak a közvélemény-kutatásnak, amelyet az elmúlt 3 hónapban készített az Ipsos, a 15-25 év közöttieket reprezentáló 600 fő személyes módon történő megkérdezésével.

Az intim szférára vonatkozó közvélemény-kutatások során általános tapasztalat, hogy az emberek normakövetően válaszolnak, a valóságosnál sokkal kedvezőbb képet festenek magukról. Amikor viszont általánosabban – ahogy itt a korosztályra fókuszálva – érdeklődünk, akkor kevésbé igazodnak a társadalmi elvárásokhoz, a „helyes” válaszhoz s így közelebb kerülünk a tényleges helyzet megismeréséhez. Az sem kizárt, hogy valaki formálisan a környezetének szokásaira válaszol, de a sajátjáról számol be.

A fiatalok 80 százaléka szerint korosztályukra jellemző a mindennapi fürdés, míg 16 százalék benyomásai ezzel ellentétesek. A lányok tapasztalatai pozitívabbak, 84 százalék számol be rendszeres fürdésről, a fiúknál ez 76 százalék. A budapesti és a vidéki fiatalok is különbözőképpen látják a tisztálkodási szokásokat: előbbiek 82, utóbbiak 73 százaléka említette, hogy korosztálya napi gyakorisággal megfürdik.

Az ifjú felnőttek 74 százaléka számol be arról, hogy a tizen- és huszonévesek rendszeresen használnak izzadásgátló készítményeket, de viszonylag sokan, 22 százaléknyian úgy válaszoltak, hogy a dezodorálás nem mindennapi gyakorlat. Ezt a higiéniai szokás a lányok válaszai szerint gyakoribb, mint amit a fiúk válaszai tükröznek (78 illetve 70%). Továbbá, azt is megfigyelhetjük, hogy a huszonévesek nagyobb figyelmet fordítanak erre, mint a tizenévesek (77 illetve 72%).

A napi ruhacserét a többség (69 százalék) jellemzőnek tartja a fiatalokra, de számottevő (28 százalékos) arányban úgy érzékelik, hogy nem kerül rendszeresen tiszta ing és blúz kortársaikra. A lányok a fiúknál sokkal gyakrabban tesznek említést a mindennapos felsőruházat-váltásról (75 illetve 64 százalék).

A fogmosásról a fiatalok bő kétharmada (68%-a) nyilatkozik úgy, hogy azt napi rendszerességgel végzik a korosztályukba tartozók. Több mint egynegyednyien (28%-nyian) viszont azt tapasztalták, hogy ez ritkább higiéniás tevékenység. A fogmosás gyakoriságáról leginkább az iskolázottság szerint különböznek a válaszok: az alapfokú képzettségűeknek 61, az érettségizetteknek 77, a diplomásoknak 81 százaléka tett említést róla.

Láthattuk, hogy a higiénia egyes területeivel kapcsolatos, gyakoriságra vonatkozó vélekedések mutatnak életkori, nemi, iskolázottsági és lakóhely szerinti különbségeket is. Az összképet azonban lényegében csak az életkor határozza meg: a 15-20 év közöttiek kétharmada, a 21-25 évesek háromnegyede tartja úgy, hogy a hozzá hasonló korúak sokat adnak a megjelenésükre, a tisztaságukra.
(BrandTrend)