Kategória: Aktuális.

A program közvetítő szerepet kíván vállalni a vásárlók, a marketingkommunikációs tevékenységet folytató cégek, és az illetékes hatóságok között azért, hogy a kommunikáció vásárlóbarát formában valósuljon meg. A program egy fogyasztói felméréssel indult, amely egyértelműen rávilágít arra, hogy a vásárlók oldaláról is van igény az alaposabb tájékoztatásra.

A Tisztelt Vásárló Program legfontosabb célkitűzése, hogy a vásárlókban tudatosítsa az őket védő szabályozási rendszer elemeit: a vonatkozó jogszabályokat, a szakma saját plusz vállalásait, önszabályozását. A program egyik fontos küldetése továbbá, hogy a fogyasztók megismerjék a márkák belső működését, a cégek és a fogyasztók között valódi párbeszéd legyen, valamint a reklámüzenetek fogyasztói élményt nyújtsanak a kéretlen megkeresések helyett. Az alapítók, vagyis az Origo és a DIMSZ mellett több cég is segíti a program megvalósulását, köztük a Crane, a Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, a TeleDirect, a Virtual Call Center, a KutatóCentrum és az Ipsos. A Tisztelt Vásárló kezdeményezés szakmai partnerei az Önszabályozó Reklám Testület és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A Tisztelt Vásárló központi eleme az október elsején induló tiszteltvasarlo.postr.hu blog, amelyen a vásárlók és a kommunikációs szakemberek minden fontos információt megtalálnak. Az oldalon a látogatók kérdéseiket is beküldhetik, illetve infóvonalon kaphatnak tájékoztatást kérdéses ügyekben. A DIMSZ a program indulásaként megújította Etikai Kódexét, amely a napokban lesz nyilvános a szövetség honlapján, az elkövetkező hetekben pedig több konferencián jelen lesz szakértőivel.

A program egyik elemeként a KutatóCentrum kutatássorozatot indított, melyben a vásárlók reklámüzenetekre vonatkozó, vélt és valós ismereteit kívánja időszakosan felmérni. A napokban készített első kutatásból kiderül, hogy a fogyasztók közel háromnegyede ismeri el, hogy tájékozottsága nem kielégítő, és mindössze minden tizedik vásárló hiszi magát tájékozottnak a témában. Sajnos a válaszokból az is látszik, hogy ez utóbbi csoport is túlbecsüli tudását, mivel válaszaik alapján a valóságban a megkérdezettek mindössze 6%-a bizonyul megfelelően tájékozottnak. A legnagyobb bizonytalanság az elektronikus reklámüzenetekre vonatkozó ismeretekben érezhető, ahol például a válaszadók 31%-a nem tudja, további 40%-a rosszul tudja, hogy a személyhez nem köthető céges email címre (pl. [email protected]) előzetes hozzájárulás nélkül is bárki küldhet reklámüzenet. Hasonlóan nagy hiányosságok vannak a telefonos és postai megkeresésekre vonatkozó tájékozottságban is; a válaszokból ugyanis kiderül, hogy a lakosság kétharmada nincs tisztában azzel (nem tudja vagy rosszul tudja), hogy bármikor kérheti, hogy egy adott cég többet ne keresse őt telefonon, de szintén 60 százalékuk tudása hiányos, ha a postai címek harmadik félnek történő átadásáról kérdezzük őket. Habár a megkérdezettek csupán 7%-a élt már panasszal az adatkezelő cégnél nem megfelelő adatkezelés miatt, a kutatásból az is kiderül, hogy a fogyasztók többsége nem is tudja, kihez fordulhat ilyen esetekben. A felmérés tehát egyértelműen rávilágít arra, hogy fogyasztói oldalról is van igény az alaposabb tájékoztatásra.

A Tisztelt Vásárló Program jövőbeni tervei között szerepel díj és minősítési rendszer alapítása, illetve termék információkhoz köthető adatbázis létrehozása.
(BrandTrend)