Kategória: Aktuális.

A magyar foglalkoztatottak ennél jóval kisebb arányban (14 százaléknyian)  kapcsolódnak be a nemzetközi vérkeringésbe.

Az üzleti világ leggyakrabban használt közös nyelve az angol, a munkavállalók kétharmada így tartja a kapcsolatot a külföldiekkel. E sorban második helyen a spanyol nyelv szerepel, 5 százalékkal.

A más országokbeliekkel együttműködő magyar dolgozók fele kommunikál angol nyelven, 20 százaléka németül, míg 16 százaléknyian anyanyelvükön értetik meg magukat (utóbbi minden bizonnyal a környező országokban működő cégek képviselőivel lehet sikeres kapcsolattartási forma) – ezek a legfontosabb megállapításai annak a felmérésnek, amelyet az Ipsos készített a Reuters megbízásából 26 ország munkavállalóinak körében.

resized__650x504_angol_magyar_ipsos_3

Leginkább az indiai, a szingapúri és a szaúd-arábiaikra jellemző (59, 55 illetve 50 százalékukra), hogy munkájuk során más nemzetbeliekkel is kapcsolatba kerülnek.  Az internacionális munkavégzés legkevésbé a japánok körében elterjedt, mindössze 9 százalékuk teremt konkaktust külföldiekkel. Az orosz, a lengyel és  a magyar munkaerő is inkább otthoniakkal tölti el a 8 órát, 14-14 százalékuknak szükséges együttműködnie idegen ország dolgozóival. Az viszont közös vonása minden országnak, hogy főképpen a diplomások, a magas jövedelműek és a 35 év alattiak részesei a munka nemzetközi világának.

resized__650x501_angol_magyar_ipsos

Azok közül, akik más országok munkavállalóival állnak rendszeres kapcsolatban, tízből heten (67%) az angol nyelvet jelölték meg, mint kommunikációs "formát". A magas jövedelemmel rendelkezők, a diplomások körében még az átlagosnál is elterjedtebb üzleti nyelvként az angol – háromnegyedük ezt használja. 

Leginkább az észak-amerikaiak  (76%) jelezték, hogy angol nyelven – tehát az anyanyelvükön – tartanak szakmai kapcsolatot más nemzetek polgáraival, őket az Ázsia és a Csendes-óceáni térség (72%), a Közép-Kelet és Afrika (67%), Európa (63%) és Latin-Amerika (33%) munkavállalók követik.
 
A spanyol nyelv a második leggyakoribb nemzetközi kapcsolattartási eszköz, de 5 százalékos említési arányával  jócskán lemarad az angol mögött.

resized__650x503_angol_magyar_ipsos_4

A spanyolt a mandarin (4%) és a francia (3%) követi. Két százaléknyian jelölték meg a németet, az arabot, a hindit, az olaszt és az oroszt, mint közös üzleti nyelvet. Értelemszerűen a mandarint Kinában (21%) használják  legtöbben ebben a vonatkozásban, de a többség (tízből hatan) ott is angol nyelven  értetik meg magukat, ha külföldiekkel kerülnek munkakapcsolatba. A francia nyelvet, az előző példához hasonlóan, legtöbben (30%) a franciák, a belgák (28%) jelölték meg, de számukra is az angol nyelv a  szakmai kommunikáció első számú eszköze (62 illetve 56%-uk használja).

A munkájuk során nemzetközi kapcsolatokat ápolók többsége (61%-a) nem az anyanyelvét használja. Bár a Nagy-Britanniában élők kedvező helyzetben vannak – lévén az angol az első számú munkanyelv -, de még körükben is minden ötödik arra kényszerül, hogy más nyelvet használjon internacionális munkavégzése során.
(BrandTrend)