Kategória: Aktuális.
A felsőoktatási felvételi eljárásban a ponthatárokat több különböző tényező alakítja. Egyrészt a felsőoktatási intézményekbe felvehető államilag támogatott hallgatói létszámkeret, másrészt az adott intézmény által összesen felvehető létszám (ún. kapacitás), valamint maguk a jelentkezők is befolyásolják választásaikkal és megszerzett pontszámaikkal. 
A meghirdetett képzésekre vonatkozó ponthatárok megállapítását a felsőoktatási intézmények és az Oktatási Hivatal vezetői, szakemberei készítik elő a Nemzeti Erőforrás Minisztérium együttműködésével, melyhez az Educatio Nonprofit Kft. nyújt informatikai, szakmai hátteret. Munkájukat egy összetett számítógépes algoritmus segíti, amely képes egyszerre vizsgálni a jelentkezők felvételi összpontszámát, az általuk felállított jelentkezési rangsort, a felsőoktatási intézményekbe felvehető államilag támogatott hallgatói létszámkeretet és az intézmény által felvehető hallgatók számát is.

A matematikai algoritmuson alapuló szoftver alapjait 1996-ban készítették el magyar szakemberek, melyet azóta is nemzetközi szakmai érdeklődés övez. Az eredetileg kialakított szoftveren 2001-ben majd 2008-ban is jelentős fejlesztést hajtottak végre az Educatio Kft. szakemberei, hogy biztosítsa a mindenkori aktuális jogszabályi előírások szerinti pontos működést.

A Kormány évről évre meghatározza a felsőoktatás államilag támogatott létszámkeretét – azaz országosan megállapítja, hogy az egyes képzési területeken hány hallgató kezdheti meg tanulmányait államilag támogatott képzésben. Az államilag támogatott és a költségtérítéses képzésekre felvehető jelentkezők száma adja ki az egyetemek, főiskolák által felvehető összlétszámot. 
A számítógépes rendszer szakonként országos rangsorba állítja a jelentkezőket – az általuk elért felvételi összpontszám alapján -, majd a legjobb teljesítményű jelentkezőtől kezdve elhelyezi őket az általuk első helyen választott felsőoktatási intézménybe és képzésre. Amennyiben egy-egy intézményben már betelt a felvehető összlétszám, akkor az oda első helyen jelentkezett, a jelentkezői összpontszámokból álló rangsor szerint sorra kerülő diákokat már a második jelentkezési helyükre veszi fel, és így tovább. Ez a folyamat addig zajlik, míg az adott képzési területen, illetve képzésen el nem éri a felvettek száma az országosan felvehető létszámkeretet vagy az intézmény adott képzésre vonatkozó keretét. 
Összegzésként elmondható, hogy a ponthatárok országos jelentkezői rangsor alapján, de intézményenként külön megállapítva születnek, hiszen minden intézmény más és más ponthatárnál éri el az általa felvehető összlétszám határát. A rendszer biztosítja, hogy a jelentkező arra a képzésre nyerjen besorolást, ahol a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon felállított sorrendjében a pontszáma először eléri a megállapított ponthatárt.
A fentiekből is látszik, hogy a ponthatárokat több változó is alakítja. A létszámkeret és a felvehető összlétszám mellett a jelentkezők teljesítménye is befolyásolja. Minél több jelentkező szeretne bejutni az adott képzésre, annál valószínűbb, hogy ott magas lesz a megállapított ponthatár.
Ezért nehéz előzetes jóslatokba bocsátkozni. A www.felvi.hu honlap "Ponthatárok, rangsorok" menüpontjában, az Elmúlt évek statisztikái menüpont alatt a 2001-ig visszamenőleg megtalálható adatokból látható, mely képzéseken és intézményekben volt jellemzően nagy a túljelentkezés. A jelentkezések alapján annyi bizonyosan elmondható, hogy a hagyományosan nagy túljelentkezésű képzéseken és intézményekben lesznek magas ponthatárok. 
A 2011. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárainak megállapítására 2011. július 21-én kerül sor. Ezt követően az Oktatási Hivatal valamennyi jelentkezőnek ún. besorolási határozatot küld arról, hogy az egyes jelentkezési helyeken hány pontot ért el, és ott mennyi a ponthatár, valamint hogy besorolást nyert-e valamelyik jelentkezésére, és ha igen, melyikre. Függetlenül attól, hány képzést jelölt meg egyazon felsőoktatási felvételi eljárásban, a jelentkező csak egy helyre sorolható be: az általa felállított sorrendben arra a képzésre, ahol először éri el a megállapított ponthatárt.
A felvételről szóló határozatot és a beiratkozással kapcsolatos információkat az az egyetem, főiskola küldi meg, ahová besorolást nyert a jelentkező. A hivatalos ponthatárok elsőként – még 2011. július 21-én este – a www.felvi.hu honlapon jelennek meg. A regisztrált jelentkezők az e-felvételi során használt személyes oldalukon (Én felvim) is megtalálják a jelentkezéseikhez tartozó ponthatárokat. Akik felsőoktatási felvételi jelentkezési lapjukon megadták mobiltelefonszámukat, sms-ben is kapnak értesítést.
(BrandTrend)