Kategória: Aktuális.
Az utóbbi napokban ez a harmadik ilyen tárgyú megállapodás; korábban a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületével (MTE) és az Önszabályozó Reklám Testülettel (ÖRT) írt alá közigazgatási szerződést Szalai Annamária, a Médiatanács elnöke. 
A Magyar Lapkiadók Egyesülete és a Médiatanács vezetői – Kovács Tibor és Szalai Annamária -július 8-án, pénteken látták el kézjegyükkel a megállapodást, amelynek melléklete a hatóság által is elfogadott, a vonatkozó törvényekkel harmonizáló magatartási kódex. A Magyar Lapkiadók Egyesületének (MLE) jelenleg 65 kiadóvállalat a tagja, melyek között megtalálhatjuk a hazai napilapok kiadóit is. 
A most megkötött szerződés értelmében az MLE egyedi panaszra járhat el azokkal a tagjaival szemben, amelyek nyilatkoznak arról, hogy kötelezőnek ismerik el önmagukra, illetve egyes médiatartalom-szolgáltatásukra nézve a szerződés mellékletét képező magatartási kódex rendelkezéseit. 
A felhatalmazás egyes, a médiaalkotmányban (Smtv.) és a médiatörvényben (Mttv.), valamint a kódexben részletezett ügytípusokra vonatkozik. Ilyenek az emberi méltóság, az emberi jogok, az alkotmányos rend, a kiskorúak, a magánélet védelmével, a közlésbe történt beleegyezéssel való visszaéléssel, a gyűlöletkeltéssel és a kirekesztéssel, a burkolt, nem felismerhető reklámokkal kapcsolatos ügyek a nyomtatott és az internetes sajtótermékek, valamint a lekérhető médiaszolgáltatások esetén. A lekérhető médiaszolgáltatásoknál a felügyeleti jog kiterjed a gyermekeket és kiskorúakat a felnőtt és erőszakos tartalmaktól elszigetelő hatékony műszaki megoldások alkalmazására is. 
A magatartási kódex hatálya alá tartozó ügyekben az MLE-nek is a médiatörvény (Mttv.) és a közigazgatási hatósági eljárás szabályairól szóló törvény (Ket.) eljárási szabályait kell alkalmaznia. A Médiatanács a szerződésben meghatározott feladatok ellátásához anyagi támogatást is nyújt az egyesületnek. 
(BrandTrend)