Kategória: Aktuális.
A Füstirtók Egyesülete kérelmezte, hogy a Hatóság állapítsa meg a dohányzóhelyek kialakításának hiányát és szabjon ki súlyos bírságot az elkövetőkre. A kérelmező arra hivatkozott, hogy a gyermekei számára a jelölés nélküli dohányzóhelyek azt sugallják, hogy a jogszabályok betartása nem fontos. Valamint kérte, hogy állapítsák meg a tiltott szponzoráció és dohányreklámozás megvalósulását. 
A Hatóság határozataiban többek között rámutatott, hogy az RTL Klub a ValóVilág című műsor szerkesztésével, gyártásával, illetve közvetítésével kapcsolatban, valamint az egész produkciót illetően a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § p.) pontjában foglalt szponzorációs tevékenység dohánytermékekkel kapcsolatban tényállását nem valósította meg, tehát a törvény 20-§-ában foglalt tilalom megsértése sem állapítható meg. 
A határozat kitér arra is, hogy mivel a Villalakók a műsor során nem álltak az M-RTL Zrt-vel munkaviszonyban, ezért az 1999. évi XLII. tv (a továbbikaban: Ndtv.) 2§ d) pontjában foglalt tilalom sem érvényesíthető velük szemben, illetve szintén hibás volt a panaszos azon érvelése, miszerint a Villát az Ndtv. alapján közforgalmú helynek minősítette.
Fentiek alapján a Hatóság az M-RTL Zrt-vel szemben indított mindkét eljárásban megállapította, hogy a csatorna nem követett el jogsértést.
(BrandTrend)