Kategória: Aktuális.
A megbeszélésen Fabiny Tamás püspök mellett az egyház televíziós és rádiós műsorokért, valamint írott sajtóért felelős munkatársai is részt vettek.
Kollarik Tamás, a Médiatanács tagja kiemelte: a széles körű társadalmi és szakmai egyeztetés, amelyet a Médiatanács február óta folytat, jól mutatja azt a határozott paradigmaváltást, amely a közszolgálati médiaszolgáltatás új szabályozásában tetten érhető. Az új rendszer kereteit a 2010-es "médiacsomaggal" létrehozott új normarendszer jelöli ki.
A Médiatanács másik jelen lévő tagja szerint ezek az egyeztetések arra szolgálnak, hogy minden olyan igény bekerüljön a kódex szövegébe, ami a "társadalmi megrendelést" tükrözi. Auer János emellett rámutatott: a Médiatanács jogalkalmazói értelmezése szerint az új törvény megalkotásánál a jogalkotó szándéka az volt, hogy a közszolgálat súlya, szerepe nőjön, és társadalmi hatása is jelentősebb legyen, mint korábban. A kódex megalkotása fontos lépés ennek a szándéknak a megvalósulása felé.
Fabiny Tamás, az evangélikus egyház médiaügyekben illetékes püspöke szerint a korábbi rendszer egyik legnagyobb hiányossága az volt, hogy nem tette lehetővé, hogy a médiatartalmakban az egyházi kérdések a társadalom mindennapi életének szerves részeként jelenjenek meg. Visszautalt saját, korábbi nyilatkozatára, miszerint "különös frigy" az, amelyet az egyház és a média egymással kötött. A korábbi törvény összeházasította őket, de ez a házasság nem mindig működött jól, mondta. Fabiny Tamás szerint ezért szükséges, hogy az egyház "jobban megtanulja a média sajátos nyelvezetét", ugyanakkor a szerkesztők is jobban integrálják munkájuk során az egyházi kérdéseket.

 

Kollarik Tamás kiemelkedően fontosnak nevezte az evangélikus egyháznak a kódex megalkotásában vállalt szerepét és a Közszolgálati Testületben biztosított állandó tagságát. A tárgyaló felek egyetértettek abban, hogy a közszolgálati archívumok széles körű felhasználása, a társadalom számára való "kiszabadítása" elsőrendű kulturális cél, mert a közpénzből gyártott és megőrzött audiovizuális dokumentumoknak közcélok érdekében kell hasznosulniuk.
Kapcsolódó cikkek:
(BrandTrend)