Kategória: Aktuális.

A Testület ügyrendje 8. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, az ORTT 2412 – 2426/2009. (XII. 9.) számon hozott végzéseivel szemben SzA.-2549/2009. számon Szalai Annamária az alábbi
különvéleményt fogalmazta meg
:

A Testület a 2412 – 2426/2009. (XII. 9.) számon hozott végzéseiben úgy döntött, hogy megszünteti a közigazgatási eljárást és nem alkalmaz szankciót az RTL Klub és a TV2 csatornákon 2009. február-május hónapokban sugárzott "Mónika Show" és "Joshi Bharat" című műsorszámok 14, illetve 18 vizsgált adásával kapcsolatban.

A nézőszám hajszolása érdekében és az egymással történő versengésben az RTL-Klub és a TV2 műsorkészítői egyre durvább jeleneteket szerkesztettek adásba, amelyek sok esetben már a nézők részéről is visszatetszést keltettek. A tömeges bejelentés-áradatra az ORTT kénytelen volt reagálni: így egyrészt a panaszok kapcsán vizsgálatot indított, másrészt a Joshi Bharat és a Mónika 10-10 epizódjára kiterjedő célvizsgálatot rendelt el február-március hónapokban. Az így elkészült előterjesztések tárgyalását hónapokig halogatta a Testület. A feltárt törvénysértése miatt az ORTT Irodája összesen 54 órás műsor felfüggesztés szankciót javasolt a Mónika-show, és összesen 105 millió Ft kötbér kiszabását indítványozta a Joshi Bharat vizsgált adásai kapcsán.

A nyári ülésezési szünet előtti utolsó hetekben úgy tűnt, hogy az ORTT végre elszánta magát, hogy reagáljon a sorozatos törvénysértésekre. A Testület két, különösen durva tartalommal bíró (és még a pedofília témáját is felvonultató) epizód kapcsán a 1357/2009. (VI. 30.) számú határozatában az RTL- Klubot 12 órára függesztette fel a 2009. március 2-án sugárzott Mónika show miatt, két héttel később pedig a TV2 műsorszolgáltatási jogát is felfüggesztette 12 órára, a Joshi Bharat 2009. február 5-i adása miatt (1446/2009. (VII. 15.) számú ORTT határozat).
A két szankció jelzés-értékű volt ugyan, de továbbra sem döntött a Testület az év eleje óta előtte tornyosuló előterjesztésekben kivizsgált hasonló ügyekről.

A 2009. június 30-án és július l5-én meghozott határozatok hatására a műsorszolgáltatók szerkesztési gyakorlata érdemben nem változott: bár a TV2 és az RTL képviselői konzultáción egyeztettek a Testülettel és közös etikai kódexet is elfogadtak, azonban az azóta sugárzott műsorszámok tartalma továbbra is sok esetben törvénysértő. A kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése mellett a műsorszámokban gyakran sérülnek az emberi jogok (és ezzel az Rttv. 3. § (2) bekezdése) is. Nyáron új elemként tűnt fel, hogy – mind a panaszosok, mind a Testületi tagok megítélése szerint – egyes adások a romákkal szemben a társadalomban élő negatív sztereotípiákat erősítik meg, ezáltal sértik az Rttv. 3. § (3) bekezdésében foglaltakat.

A Testület megbízást adott a Monitoring osztálynak a konzultáció és az etikai kódex bevezetése (azaz 2009. október 1.) utáni változások felmérésére. A 1207/2009. számú előterjesztésben feldolgozott monitoring vizsgálat alapján mindhárom törvénysértési típus tekintetében elmondható, hogy szeptember és október hónapokban a műsorszámok szerkesztési gyakorlatában jelentős változás nem volt kimutatható.

Minderre tekintettel tettem azt a javaslatot, hogy amennyiben a Testület többsége nem támogatja az egyes előterjesztésekben vagy a módosító indítványaimban javasolt szankciók kiszabását, az Rttv. 112. § (1) b) pont szerinti írásbeli figyelmeztetésben hívja fel a két műsorszolgáltatót a törvénysértő magatartás megszüntetésére. Ezt a szigorú szankció megállapítását azért indítványoztam, mert amennyiben a műsorszolgáltató még egyszer hasonló súlyú jogsértést követne el, a másodszori 112. § (1) b) pont szerinti szankció kiszabása helyett a Testület köteles lenne felmondani a szerződést, így a szerződés felmondásának lehetősége Damoklész kardjaként lebegne a műsorszolgáltató feje fölött. Testületi tagtársaim ennél enyhébb szankciókra tettek javaslatot. Tirts Tamás 30-30 órás felfüggesztést javasolt mindkét műsorszám kapcsán. Majtényi László – hajdani ORTT-elnök – korábban beadott módosító indítványában csak a kiskorúakat érintő törvénysértések vonatkozásában fogalmazott meg javaslatot: a Joshi Bharat miatt 24 órás, a Mónika miatt 18 órás felfüggesztést javasolt. Tímár János két  "Joshi Bharatos", illetve egy "Mónikás" előterjesztés kapcsán 12-12 órás felfüggesztést javasolt, míg a többi ügyben megszüntette volna az eljárást. Gyuricza Péter először a közigazgatási eljárások megszüntetését indítványozta, majd ezt visszavonta és – arra tekintettel, hogy a törvénysértések óta már hosszú idő telt el – egy egyszerű figyelmeztetés szankció alkalmazására tett javaslatot. Ladvánszky György minden előterjesztés kapcsán az eljárás megszüntetését javasolta a Testületnek.

A 2009. december 9-i ülésen végül egyik javaslat sem kapott többséget, ami azzal a következménnyel járt, hogy a már elrendelt közigazgatási eljárások végzéssel megszűnnek.
A Testület fenti döntése számomra elfogadhatatlan, mivel az az üzenete, hogy a műsorszolgáltatók következmények nélkül követhetnek el sorozatosan, egyre súlyosabb törvénysértéseket. Korlátok nélkül, büntetlenül folytathatják az emberi közösségek rombolását, és a médiahatóság hallgatólagos beleegyezése mellett továbbra is sugározhatnak olyan műsorszámokat, amelyek súlyosan hátrányosan befolyásolják a kiskorúak fejlődését, rendszeresen sértenek meg emberi és kisebbségi jogokat. Az az ORTT pedig, akinek törvényi kötelezettsége lenne, hogy a médiatörvény előírásait betartassa és ezeknek a jelenségeknek gátat szabjon, egy újabb célvizsgálat eredményeire várva már fél éve csak passzívan figyel.
(BrandTrend)