Kategória: Aktuális.

Az MRSZ teljes tagsága – tevékenysége, illetve érdeklődése alapján – a megbízó (hirdető), szolgáltató és médiaszektorba sorolódik. A három szektorból 6-6 képviselő kerül majd az elnökségbe egyúttal 1-1 alelnököt is delegálva. Szintén elnökségi részvétel lehetőségéhez jutnak a különböző szakmai érdekek mentén létrejött és dolgozó tagozatok – összesen szintén 6 tagot delegálva az vezető testületbe. Megmarad az ügyvezetés, és nem változik az elnök külön listáról való megválasztása, illetve a Jogi és Etikai Bizottságok vezetőinek automatikus elnökségi tagsága sem.

Az átalakulás lényegében tehát vezetésszervezési reformot jelent, de magában a tagsági lehetőségben is történnek változások. Az egyéni tagság lehetősége alanyi jogon a diákoknak és a nyugdíjasoknak nyitva álló lehetőséggé válik, de szabadúszók, egyetemi oktatók vagy újságírók kérhetik az Ügyvezetéstől az egyéni tagság lehetőségét.

Az idén esedékes tisztújítás már az új rendszerben történik, ennek megfelelően a következő
hetekben kezdődnek meg az ehhez kapcsolódó előkészületek, zajlik le a jelölési időszak, és december 10-én pedig sor kerül a Magyar Reklámszövetség tisztújító közgyűlésére.

A közgyűlés tanúsága szerint a tagság is osztozik az előterjesztők azon hitében, hogy az új struktúrában teljesebb felhatalmazottság alapján tud a majdani vezetőség dolgozni – a teljes tagság, vagyis a reklámszakma érdekében.
(BrandTrend)