Kategória: Aktuális.

Az ATV Zrt., az MTM-SBS Televízió Zrt. (TV2) és az M-RTL Televízió Zrt. (RTL Klub) műsorszolgáltatók, valamint a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) kérelemmel fordultak a Testülethez, amelyben jelezték, a Testület által a nyereményjátékokkal kapcsolatos átállásra megadott 2009. október 1-i határidő számukra nem tartható, mivel a műsorszolgáltatók a műsorok készítőivel szerződéseiket hosszabb időszakra, általában egy évre kötik meg, amelyekben partnereikkel szemben szerződéses kötelezettségük van a műsorok sugárzására. Az uniós irányelv rendelkezéseire hivatkozva azt is kérték, hogy Testület ne alkalmazza a médiatörvény televíziós vásárlási ablakra vonatkozó időbeli korlátozását addig, – amely szerint ezekből egy nap legfeljebb nyolcat, összesen két óra időtartamban lehet közzétenni – amíg Magyarország nem implementálja a magyar jogrendbe az Európai Unió vonatkozó irányelvének szabályait, valamint, hogy a Testület a nyereményjátékból származó bevételeket csak 2011. január 1-jétől tekintse reklámbevételnek.

Méltányolva a műsorszolgáltatók kérését a Testület a gazdasági tervezés ésszerűségeire tekintettel 1712/2009. (IX.2.) határozatában az új joggyakorlatra megadott felkészülési határidőt 2010. január 1-jéig egyhangúlag meghosszabbította.

A Testület szótöbbséggel úgy döntött, hogy az új Médiatörvény elfogadásáig, összhangban a 2007/65/EK irányelvben foglaltakkal, a televíziós vásárlásra nem alkalmazza az Rttv. 16.§ (3) bekezdésében foglalt napi időbeli korlátozást, valamint a műsorszolgáltatók kérésével szemben a Testület már 2010. január 1-jétől alkalmazza a televíziós vásárlássá minősülő interaktív nyereményjátékokból származó reklámbevételeik vonatkozásában a médiatörvény azon előírását, amely szerint az ebből származó bevételek hat százalékát új, eredetileg magyar nyelvű filmalkotások létrehozására kell fordítani.(Rttv. 16.§ (7)).
(BrandTrend)