Kategória: Aktuális.

A Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriumának elnöksége 2009. április 8-án hozott határozatában felkérte az MTV alelnökét, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az óbudai gyártóbázis tulajdonosával a bérleti díj csökkentéséről, valamint vizsgálja meg a forint alapú díjfizetésre való áttérés lehetőségét. A köztelevízió számos alkalommal egyeztetett a Millenniumi Média Kft. képviselőivel, majd a tárgyalásokat lezáró megállapodás tervezetét a tulajdonosi testület elé terjesztette. A kuratórium elnöksége augusztus 24-ei ülésén hozzájárult a 2007. március 2-án, szintén kuratóriumi jóváhagyással megkötött szerződés módosításához.

Hamarosan mindkét fél aláírja a megállapodást, amely értelmében 2009. július 1-jei hatállyal, a szerződés teljes időtartamára és az egész bérleményre vonatkozóan 3 százalékkal csökken a bérleti díj. A szerződésmódosítás évente mintegy 100 millió forint kiadáscsökkenést jelent az MTV számára.

Az új gyártóbázishoz kapcsolódó megtakarítás az idei évben megközelíti a másfél milliárd forintot. A megtakarítást a bérleti díj csökkenése eredményezi, valamint az a körülmény, hogy egyes épületrészeket a 2007-ben tervezetthez képest később vett birtokba az MTV, és ezen időszakok díjfizetése alól mentesül a köztelevízió. A bérbeadó a késedelmet a birtokba adást követő bérleti díj mentes napok biztosításával kompenzálja.

A bérleti díj forintosításáról az MTV és a Millenniumi Média Kft. között nem jött létre megállapodás. Az egyeztetéseket a felek azonban folytatják, s a devizaváltás témáját a későbbiek során napirenden tartják.

Határidőre, 2009. július 31-éig átköltözött a Magyar Televízió összes szervezeti egysége Óbudára, a Szabadság téri Tőzsdepalotát pedig visszaadta a tulajdonosának. Az új óbudai gyártóbázis birtokbavétele mérföldkő az MTV több mint 52 éves történetében. A vezető nemzeti közmédium azzal, hogy maga mögött hagyta a televíziózásra alkalmatlan korábbi székhelyét, egy korszerű, a XXI. század követelményeinek megfelelő gyártóbázison vonta össze részlegeit. Olyan körülmények közé került, amelyek lehetőséget adnak a közszolgálat fokozatos megújítására. Ebben az értelemben a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriumi elnökségének 2007-es döntése, amellyel hozzájárult a bérleti szerződés megkötéséhez, iránymutatás és befektetés volt a jövőbe. Meg kellett haladni ugyanis azt a helyzetet, hogy az ezredforduló óta ingatlanvagyon nélkül működő MTV maga nem tudott, az állam pedig vállalása ellenére sem épített tévés gyártóbázist.
(BrandTrend)