Kategória: Aktuális.

Az üzleti szférán belül az ipari, építőipari és szolgáltatói várakozások is kedvezőbbek lettek, a kereskedelmiek viszont romlottak. Az ipari bizalmi index júliusban már a negyedik egymást követő hónapban emelkedett. Javult az elmúlt és a következő időszak termelésének, továbbá a rendelésállománynak – ezen belül az exportrendeléseknek – a megítélése. Kedvezőbb lett a foglalkoztatási szándék, bár a leépítést tervezők aránya még jóval meghaladja a bővítésben gondolkodókét. A készleteket viszont nagyobbnak érezték a válaszolók. Figyelemre méltó, hogy következő háromhavi termelési kilátások esetében a nagyvállalatok körében az emelkedésre számítók aránya már meghaladta a további csökkenéstől tartókét.

Az építőipari bizalmi index értéke – a júniusi kisebb növekedés után – júliusban már érezhetően emelkedett. Az elmúlt három hónap termelési színvonalának megítélése kissé, a rendelésállományoké számottevően javult. A foglalkoztatási szándék lényegében nem változott júniushoz képest.

A kereskedelmi bizalmi index értéke a többi ágazattól eltérően idén hullámzó, júliusban éppen romló. Különösen a rendelések várható alakulására vonatkozó várakozások lettek kedvezőtlenebbek, a készletszintet magasnak minősítették, miközben az eladási pozíció minősítése markáns javulást jelzett az előző hónaphoz képest.

A szolgáltatói bizalmi index is hullámzóan alakul, júliusban azonban ismét enyhén emelkedett. Az üzletmenet és a várható foglalkoztatási helyzet megítélése javult, a közeljövőre vonatkozó forgalmi várakozások azonban visszaesést mutatnak.

Az iparban és az építőiparban az árcsökkentést tervezők továbbra is többen vannak, mint az áremelésre törekvők, a különbség azonban júniushoz képest kisebb lett. A kereskedelemben az áremelést tervezők vannak nagy többségben, s erősödött a fogyasztók inflációs várakozása is. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése minden ágazatban és a fogyasztók körében is javult, a válaszolók mintegy fele azonban még így is további romlásra számít.

A májusi fordulópont után júliusban immár harmadik hónapja emelkedik a fogyasztói bizalmi index értéke is. Bár a júliusi javulás minimális, az index mégis idei legmagasabb értékére jutott. Leginkább a lakosság rövidtávú megtakarítási képességének megítélése lett kedvezőbb, de kissé a munkanélküliségről és a saját pénzügyi helyzetről alkotott vélemény is pozitívabb lett.

A GKI konjunktúra-index és összetevői, 1996-2009

gki_1
Forrás: GKI Zrt. felmérései

gki2002
gki2009

(BrandTrend)