Kategória: Aktuális.

Ennek megfelelően, az IT és az FB ülésen megtárgyalták az MT Zrt. marketing- és üzleti tervének módosításával kapcsolatos előterjesztést is, valamint a módosításokkal összefüggő intézkedésekről is döntöttek.

A Magyar Turizmus Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága a fentiekkel kapcsolatban az alábbiakról határozott:

1. A válság hatásainak ellensúlyozása érdekében, módosították az MT Zrt. marketingtervét oly módon, hogy az utazási szokásokban történő változásoknak megfelelően a közeli küldőpiacokra és a belföldi turizmus élénkítésére fókuszáljon a nemzeti turisztikai marketingszervezet, a távolabbi piacokon pedig fenntartó jellegű marketingtevékenységet végezzen. A szomszédos és közeli országokban folytatott kampányok mellett, a belföldi turizmus élénkítése és a hazai utazók itthon tartása érdekében az MT Zrt. erőteljes forgalomélénkítő kampányokat hajtson végre Magyarországon.

2. A válság miatt szükségessé vált az MT Zrt. üzleti tervének módosítása is tekintettel arra, hogy a Társaság költségvetésében az eredetileg elfogadott – a tavalyival megegyező – öt milliárd forintos keretből 450 millió forint zárolásra került, továbbá a Ft/EUR és Ft/USD árfolyam tavalyi évhez képesti drasztikus változása és az infláció is komoly veszteségeket okozott és okoz a Társaságnak a külpiacokon.

3. Az IT és az FB által – mind a működés, mind pedig a marketingtevékenység területén – elfogadott jelentős változtatások elsődleges célja, hogy a magyarországi turizmus a lehető legkisebb károkat szenvedje el a nemzetközi recesszió következtében, és a remélt élénkülés kezdetére ágazatunk jó pozícióba kerüljön. Ennek érdekében a Társaság lemondott az idei évi béremelésről és további komoly takarékossági intézkedéseket is foganatosít a működésben. A marketingtevékenység új költségkereteit is a fenti elvek szerint határozták meg és további racionalizálást hajtanak végre a külképviseleti hálózatban. Ennek értelmében bezárják az MT Zrt.  dublini külképviseletét és az írországi és nagy-britanniai marketingtevékenységet egyaránt a Társaság londoni külképviselete fogja ellátni a jövőben.

Az MT Zrt. külképviseleti hálózatának racionalizálása már korábban megkezdődött a válság hatásainak enyhítése érdekében:
A tartósan magas euró és dollár árfolyam hatásai miatt, a Magyar Turizmus Zrt. 2009. február 18-i igazgatósági ülésén már döntöttek az MT Zrt. tokiói külképviseletének bezárásáról és a Benelux államokban működő képviseletek összevonásáról. A döntés végrehajtására az év végéig sor kerül.

Az IT határozat értelmében, a holland piacon a marketingmunkát a jövőben brüsszeli központtal látja el az MT Zrt. 

A japán piaci marketingtevékenység ellátásáról szintén más formában, továbbra is gondoskodik a Társaság: a válság hatásainak ellensúlyozásában ugyanis fontos szerep jut a széles körű együttműködésnek a Magyar Turizmus Zrt. hazai és nemzetközi partnereivel, ezért a Zrt. szorosabbra fűzi kapcsolatait az Európai Utazási Bizottsággal (ETC) és a Visegrádi Négyekkel. A két jelentős nemzetközi szervezettel együttműködve továbbra is folyamatosan jelen lesz Magyarország turisztikai kínálata a japán piacon.
(BrandTrend)