Kategória: Aktuális.

A GVH azért indított eljárást, mert a rendelkezésére álló információk alapján feltehető, hogy a könyvkiadó vállalkozások előzetesen megállapodást kötöttek az Oktatási Minisztérium által 2001. május 31-én megjelentetett, az értelmi fogyatékos tanulók által használatos tankönyvek kifejlesztésére és gyártására kiírt pályázatának elnyerése érdekében. A vállalkozások arról egyeztek meg, hogy a pályázati kiírásban szereplő egyes tételekre melyik kiadó jogosult egyedül és kizárólag pályázatot benyújtani, továbbá tájékoztatták egymást jövőre vonatkozó fejlesztési elképzeléseikről is.

A vállalkozásoknak a pályázat elnyerése érdekében kötött megállapodása alapjául szolgált ahhoz, hogy a kiadók 2001-től napjainkig tartó folyamatos magatartással és feltehetően további egyeztetésekkel, megállapodásokkal, sikerrel oszthassák fel egymás között a sajátos nevelési igényű (fogyatékos) tanulók tankönyvi piacát.
Az előzetes bejelentés nélküli helyszíni szemle lehetőségét a GVH számára a versenytörvény biztosítja. A versenytörvény rendelkezései értelmében a helyszíni szemléhez előzetes bírósági jóváhagyás szükséges.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A törvény szerint ezen eljárásokra biztosított időtartam 180 nap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal ugyanekkora időtartammal meghosszabbítható.
(BrandTrend)