Kategória: Aktuális.

("A műsorszolgáltatásban közzétett műsorszámok összessége, illetőleg ezek bármely tartalom vagy műfaj szerinti csoportja nem állhat párt vagy politikai mozgalom, illetve ezek nézeteinek szolgálatában.") sérelme.

A vizsgálat tárgyát képező 2009. január 8-én, január 22-én és január 29-én sugárzott "Az ötös" című műsorszám ellenőrzése eredményeként az Iroda döntési javaslatában indítványozta, hogy a Testület indítson közigazgatási eljárást a műsorszolgáltatóval szemben.

A Testület többsége (Gyuricza Péter, Ladvánszky György és Tímár János) 8/14-es szavazati aránnyal az Iroda döntési javaslatával szemben úgy döntött, hogy nem indít közigazgatási hatósági eljárást Kuncze Gábor szabaddemokrata parlamenti képviselő által a Klubrádión vezetett "Az ötös" című műsorszámokban az Rttv. 4. § (2) bekezdésének valószínűsíthető sérelme miatt.

Szalai Annamária testületi tag véleménye szerint politikailag elfogult döntést hozott a Testület:

"Mind a monitoring osztály által elkészített vizsgálati jelentés, mind a jogi osztály által megfogalmazott előkészítő anyag megállapítja, hogy a műsorban több szempontból is problémás volt Kuncze műsorvezetői jelenléte, illetőleg az ezzel kapcsolatos gyakori "szereptévesztése".

A vizsgálati jelentés a következőképpen fogalmaz: "Az ötös című műsorral szemben (…) több aggály is támasztható. (…) A három műsorszámból álló minta számos példát nyújtott arra, hogy egy aktív politikus riporterként történő foglalkoztatása a szerepkonfliktusok ideáltípusának tekinthető. (…) Egy, a rendszerváltás óta az SZDSZ-hez köthető, többször pártelnöki funkciót is betöltő aktív politikus esetében e minőségétől elvonatkoztatni, illetve ezt a hallgatóktól elvárni merő illúzió. Megjegyzendő: Kuncze Gábor értelmezésünkben kísérletet sem tett arra, hogy neutrális szerepet szálljon meg, műsorvezetőként aktuálpolitikai kérdésekben sem rejtette véka alá a véleményét. A műsorvezető álláspontja rendre hasonlóságot mutatott a pártja által képviselt értékekkel, valamint az adott politikai kérdésben képviselt álláspontjával. Ezen kívül Kuncze Gábor minden lehetséges alkalmat megragadott arra, hogy pártját kedvező színben tüntesse fel. (…) Álláspontunk szerint értékelő magyarázatai a riporteri szereppel és a törvényi szabályozással is összeegyeztethetetlenek."

A fenti mondatok is bizonyítják, hogy a Testület többsége szakmailag hibás, politikailag pedig elfogult döntést hozott, amikor nem rendelte el a közigazgatási hatósági ellenőrzés lefolytatását a műsorszolgáltatóval szemben."
(BrandTrend)