Kategória: Aktuális.

Az NHH Tanácsa korábbi határozatában kötelezettségként írta elő a fogyasztók indokolatlan megkülönböztetésének tilalmát. A határozat értelmében a szolgáltatók a határozott idejű előfizetői szerződések időelőtti felmondását, vagy egy kedvezőbb díjcsomagra történő váltást nem szankcionálhatják az adott szerződés teljesítésére fordított költségekkel, illetve a teljesítés során nyújtott kedvezményekkel aránytalan módon.

Az NHH Tanácsa az elmúlt év végén adatokat kért a piaci szereplők határozott idejű szerződéssel igénybe vehető díjcsomagjairól, illetve a hűségidő lejártát megelőző szerződésbontáskor megállapított kötbérekről és a kötbérszámítás módjáról. A beérkezett információk és az általános szerződési feltételek együttes vizsgálata alapján általánosságban megállapítható, hogy az NHH Tanácsa 2007-es határozatában megfogalmazott kötelezés hatására pozitív változások indultak el a piacon. A fogyasztók számára kedvező, hogy megszűntek az aránytalanul hosszú hűségidők, és a hűségidő a fogyasztó kifejezett kérése nélkül már nem hosszabbodik automatikusan újra.

A kötelezés a korábbi monopolszolgáltatókat, a Magyar Telekomot, az Invitelt és a Monortel/UPC-t érintette. Utóbbi cég a határozatban előírt kötelezettségét betartotta. Határozott idejű szerződései vannak ugyan, de azok idő előtti felmondását, a határozatnak megfelelő módon, csak a nyújtott díjkedvezmény visszafizettetésével szankcionálja.

A vizsgálat szerint az Invitel és esetenként a Magyar Telekom a korábban határozott idejű konstrukcióval kötött szerződéseket határozatlan idejű, de csak hűségnyilatkozattal igénybe vehető csomagokká változtatta – annak érdekében, hogy mentesüljenek a határozott idejű szerződésekre vonatkozó kötelezés alól. A határozatlan idejű díjcsomagokra a fogyasztók indokolatlan megkülönböztetésének tilalma ugyan nem vonatkozik, de a fenti gyakorlat alkalmazásával a határozatban foglalt kötelezettségtől függetlenül az Invitel és a Magyar Telekom valószínűsíthetően jogszabálysértést követett el, ugyanis az elektronikus hírközlési törvény szerint a határozatlan idejű szerződések jogkövetkezmények nélkül felmondhatók.

A Magyar Telekom esetében a Tanács rendelkezésére álló információk alapján az is vélelmezhető, hogy több határozott idejű csomagnál az alkalmazott kötbér összege és annak számítási módja nem felel meg a határozat előírásainak, ugyanis azok sem az előfizetőnek nyújtott kedvezménnyel, sem pedig a szerződés teljesítésére fordított költséggel nem indokolhatók, illetve azokkal nem arányosak. Ezért a Magyar Telekommal szemben a kötelezettség teljesítésével és megszegésével összefüggésben eljárást indított az NHH Tanácsa is. A vizsgálatok az indokolatlanul kirótt kötbérekre és az ügyfeleknek kilátásba helyezett büntetés miatt elmaradt szolgáltatóváltás pénzügyi hatásaira is kiterjednek.

Amennyiben az NHH gyanúja beigazolódik, az érintett szolgáltatók a hivatali eljárásban hírközlési tevékenységgel kapcsolatos értékesítéséből származó előző üzleti évi árbevételének 0,25 százalékának, míg a tanácsi eljárásban 0,5 százalékának megfelelő bírsággal sújthatók.
(BrandTrend)