Kategória: Aktuális.

Az egyik hasonló frekvenciakészletet szerezhet meg a pályázaton, mint a jelenleg is a piacon lévő három mobilszolgáltató. A másik pályázó pedig a jelenleg nem használt 450 MHz-es frekvenciatartomány hasznosítására szerezhet jogosultságot. Ez a szolgáltatás elsősorban a ritkán lakott területek és települések vezeték nélküli szélessávú internet-ellátását javíthatja.

Az NHH további öt csomagot hirdetett meg a 26 GHz-es frekvenciatartomány hasznosítására is. Ez a frekvenciatartomány a mobilszolgáltatók illetve más piaci szereplők, vagy akár nagyvállalatok belső infrastruktúrájának fejlesztésében tölthet be fontos szerepet és hozzájárulhat ahhoz, hogy jelentősen emelkedjen az ország jelenlegi vezeték nélküli szélessávú internet-lefedettsége.

Az új mobilszolgáltatók megjelenése, valamint a 26 GHz-es frekvenciatartomány ezzel egyidejű megnyitása jelenősen erősítheti a versenyt a mobil és szélessávú internet piacán, valamint nagy mértékben javíthatja az internet-lefedettséget az ország hátrányos helyzetű térségeiben, így a ritkán lakott településeken is – mondta Pataki Dániel.

Ma Magyarországon száz főre 116,4 mobiltelefon-előfizetés, száz háztartásra pedig mintegy 40 szélessávú internet-előfizetés jut. Az ADSL és a kábelmodemes internet-hozzáférések aránya egyre inkább kiegyenlítődik, miközben a hazai és az európai tapasztalatok is azt mutatják, hogy a jövőben a szélessávú internetpiacon egyre nagyobb szerep jut a vezetéknélküli, mobilitást is kínáló megoldásoknak.

Az NHH megítélése szerint a mobilpiacon az elmúlt években a verseny intenzitása lanyhult, ugyanakkor nagyon nagyok a lehetőségek a vezeték nélküli internet területén – ezért van szükség és lehetőség a rendelkezésre álló frekvenciacsomagok pályáztatásával új szereplők bevonása.

A 450 MHz-es frekvenciatartományban egy olyan új országos szolgáltató jelenhet meg, amely elsősorban a kisebb települések, régiók szélessávú internet-lefedettségét javíthatja az ebben a környezetben is gazdaságosan kiépíthető hálózattal. A leendő új szolgáltatóval szemben elvárás, hogy két éven belül indítsa el a szolgáltatást és három év alatt érjen el 30 százalékos területi lefedettséget.

A jelenleg szintén nem használt, de egy teljes spektrumú mobilszolgáltató megjelenését lehetővé tevő 900-1088-2100 MHz-es frekvenciacsomag nyertese teljes értékű, azaz második és harmadik generációs hálózat kiépítésére kap lehetőséget. A vele szemben támasztott elvárás, hogy három éven belül a lakosság 35 százalékát lefedő hálózatot építsen ki.
A pályázati kiírás a jelenlegi és a potenciális új szereplőket együttműködésre és a gazdaságos frekvenciahasználatra ösztönzi, miközben az állam és a szolgáltatók közös kockázatvállalására épül. A közös kockázatvállalás azt jelenti, hogy alacsony belépési küszöb és szigorú garanciális feltételek mellett a pályázóknak a pályázat során elsődlegesen a frekvenciahasználati jogosultság teljes idejére vonatkozó árbevételük terhére kell befizetéseket vállalni.

A 26 GHz-es pályázatot az NHH öt különböző csomagban hirdette meg. Az egyes csomagokra a piaci szereplők külön-külön pályázhatnak. A pályázatok egy részén részt vehetnek mind a jelenlegi magyarországi mobilszolgáltatók, mind a piacra lépést tervezők, mind pedig más vállalkozások. A 26 GHz-es pályázat erősíteni akarja a szolgáltatók közötti együttműködési hajlandóságot, ezért az egyik csomaghoz csak közösen, egy új és egy jelenlegi mobilszolgáltató együtt juthat hozzá. A 26 GHz-es pályázat célja a szélessávú infrastruktúra fejlesztése és a mobil-szélessáv elterjedésének gyorsítása. A 26 GHz-es csomagokra szóló frekvenciahasználati jogosultságot az új és a meglévő szolgáltatók közötti együttműködéssel, illetve az egyszeri befizetési kötelezettségvállalással lehet 10 évre elnyerni.          

Pályázati menetrend
A pályázati kiírást október 22-től lehet megvásárolni. A pályázatokat 2008. november 20., 9.00 és 12.00 óra között kell benyújtani. A GSM/DCS/UMTS pályázat és a 450 MHz pályázat eredményhirdetésére legkorábban 2008. december 22-én, a 26 GHz pályázatok eredményhirdetésére pedig 2009. január 30-án kerülhet sor.

A GSM-DCS-UMTS és a 450MHz.-es pályázatok legfontosabb elemei:

mobil_1

A 26 GHz-es pályázat legfontosabb elemei:

mobil_2

(BrandTrend)