Kategória: Aktuális.

Az elektronikus hírközlési törvény szerint a mobilszolgáltatóknak az előre fizető (pre-paid, vagy feltöltő kártyát használó) ügyfeleknek panasz esetén, az utólag fizetőknek pedig kérésére, olyan hívásrészletező számlát (forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást) kell kiállítaniuk, amely tartalmazza a hívott számot, a hívás kezdő időpontját és időtartamát, a hívásegység díját és a hívás díját.

Az NHH 2008 nyarán ellenőrizte, hogy a Vodafone betartja-e a jogszabályokban és a korábbi határozatokban előírtakat és megállapította, hogy a szolgáltató ugyan ad kimutatást a számlapanasszal élő előre fizető ügyfeleknek, de abban a korábbi felszólítás ellenére sem szerepel a hívás díja. A kimutatás annak igazolására szolgál, hogy a szolgáltató az egyes hívások esetében – a hívás időtartamának és a hívás egységdíjának szorzataként – milyen hívásdíjjal számolt. Az NHH ezért nem tudja elfogadni a Vodafone gyakorlatát, mellyel az előfizető feladatává teszi az egyes hívások díjának kiszámítását.

A bírság összegének megállapításakor az NHH egyebek mellett azt is figyelembe vette, hogy a vizsgálat idején a Vodafone-nak mintegy 1,3 millió pre-paid kártyás ügyfele volt és hogy a kimutatás jogszabályoknak megfelelő kiállítása az előfizető szempontjából garanciális jelentőségű. A kimutatás segíti a fogyasztót, hogy tényleges kiadásainak ismeretében hozhasson tudatos döntéseket és így a kimutatás a piaci verseny fenntartásának is lényeges eleme.
(BrandTrend)