Kategória: Aktuális.

Az ipari bizalmi index augusztusi csökkenése ellenére az idei júniusi mélypont felett maradt. A gyengülésben elsősorban az elmúlt időszaki termelés és a saját termelésű készletállományok romló megítélése játszott szerepet. A rendelésállományról és a termelési kilátásokról alkotott vélemény érdemben nem változott. Romlott azonban az exportrendelések megítélése, miközben javult a foglalkoztatási szándék.

Az építőipari bizalmi index értéke augusztusban – kéthavi emelkedés után – csökkent. Miközben a termelési helyzet megítélése ismét javult, a rendelésállomány értékelése tovább romlott. Kissé kedvezőtlenebbé vált a foglalkoztatási hajlandóság is.

A kereskedelmi bizalmi index értéke 2008-ban szinte folyamatosan nő. Augusztusban az eladási pozíció minősítése enyhén, a rendelések várható alakulására vonatkozó várakozások számottevően javultak, a készletszint megítélése azonban romlott.

A szolgáltató cégek várakozása július után augusztusban is javult. Miközben a várható forgalom megítélése sokkal kedvezőbb lett, az elmúlt három hónapra vonatkozó üzletmenet megítélése és a foglalkoztatási szándék enyhén pesszimistább lett.

A iparban, az építőiparban és különösen a szolgáltató szférában az áremelési törekvés csökkent, a kereskedelmi cégek körében viszont emelkedett. Érezhetően csökkentek a lakosság inflációs várakozásai is.

Augusztusban a magyar gazdaság kilátásait több hónapi javuló tendencia után minden ágazatban kissé rosszabbnak tartották a válaszadók, mint júliusban, a fogyasztók véleménye azonban, ha minimálisan is, de javult.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke az áprilisi mélypont után júliusig folyamatosan nőtt, majd augusztusban minimálisan csökkent, gyakorlatilag stagnált. A július-augusztusi érték két éve a legmagasabb. Augusztusban a lakosság rövid távú megtakarítási képességét érezhetően, saját várható pénzügyi helyzetét némileg rosszabbnak látta, mint júliusban. A munkanélküliségtől való félelem viszont csökkent, s kedvezőbb lett a megélhetési költségekről alkotott vélemény is.

Módszertani magyarázat:
A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU módszertanának megfelelõen – konjunktúra-indexének kiszámításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem az építõipar és a szolgáltató szektor várakozásait veszi figyelembe. (A szolgáltató szféra cégei közül – hasonlóan az EU gyakorlatához – a pénzügyi és a közszolgáltatások területén mûködõ vállalkozások egyelõre nem szerepelnek a vizsgált szektorok között.) Szezonálisan kiigazított adatokat közöl, vagyis megfelelõ matematikai módszerekkel kiszûri a szezonális hatások (például a téli és a nyári idõjárás különbségei, a karácsony elõtti nagyobb kereslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés) okozta eltéréseket.

A fogyasztói bizalmi indexet a háztartások pénzügyi helyzetének jelenlegi és várt alakulására, az ország gazdasági helyzetének jelenlegi és várt alakulására, valamint a nagy értékû tartós fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják.

Az üzleti bizalmi indexet az ipari, a kereskedelmi, az építõipari és a szolgáltató vállalkozások üzletmenetére és várakozásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják. A szolgáltató szféra várakozásait kifejezõ index története rövidebb, mint a többi szektoré, ez a fajta felmérés 1998-ban indult. Ezért az 1996-1997-es évekre az üzleti bizalmi index újraszámításához felhasználásra kerültek az egyes szektorok bizalmi indexei közötti 1998 után tapasztalt matematikai összefüggések.

A GKI konjunktúra index a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga.

gki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gki2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BrandTrend)