Kategória: Aktuális.

A Heti Válasz újságíróműhelye ezekre a kérdésekre válaszolva kívánja hozzásegíteni hallgatóit ahhoz, hogy avatott, hiteles szakemberekké válva megtalálják helyüket a sajtó világában, legyen az akár a Heti Válasz szerkesztősége vagy más orgánum.

Az oktatás időtartama 1 év. A 144 tanórából mintegy 100 óra elméleti, a többi gyakorlati jellegű foglalkozás. Az elméleti és gyakorlati tanórákat heti rendszerességgel szerdán délután két órától este hétig tartják a lap szerkesztőségében, kellő számú jelentkező esetén szombaton is indítanak csoportot, ebben az esetben reggel kilenc órától délután kettőig tartanak az órák. Az újságíró-iskola diákjai lehetőséget kapnak, hogy bekapcsolódhassanak a szerkesztőségi munkába, így írásaikkal akár már a kurzus ideje alatt megjelenhetnek a lapban.

Az elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében bevezetést nyújtanak az eszme- és politikatörténetbe, a magyar politikai intézményrendszer felépítésébe. Bemutatják a kortárs magyar sajtót, különös tekintettel a rendszerváltás előtti előzményekre, és megismerkednek a világsajtó meghatározó szerkesztőségeinek világával, a nemzetközi média főbb trendjeivel. Szerepel a médiajog, különös tekintettel a sajtóperek jellemzőire¬, bemutatják a magyarországi média gazdasági hátterét, az egyes kiadók szempontjait, és "Egy lap mint sajátos brand a piacon" címmel beavatást nyernek a sajtó és a marketing kapcsolatába.

Bevezetik a hallgatókat a sajtó- és kommunikációs elméletek világába, az értékelvű média alapelveibe, a fogalmazás művészetébe, a műfajismeretek tárgykörben pedig elsajátítják a hír, a tudósítás, az interjú, a riport, a vélemény- és egyéb műfajok csínját-bínját. Kis magyar politikai gazdaságtan című sorozatukban a következő kérdésekre keresik a választ: létezik-e oknyomozó újságírás, hogyan működik a cégvilág, miként kapcsolódnak a politikához az egyes kft.-k és részvénytársaságok, és a gazdasági érdekek mennyiben befolyásolhatják a szerkesztőségi tartalmat? A csomagolás művészete munkacímmel megtudják, hogyan lehet ugyanazt a gondolatot a leghatékonyabban eladni az olvasónak, megismerik továbbá, hogy milyen forrásokból, adatbázisokból dolgozik az újságíró, s hogy miként kell kezelnie a politikusokat mint az információk forrását.

Bepillantást nyernek a hazai rádiók és televíziók történetébe, működésébe, valamint kitérünk a kultúra és újságírás kapcsolatára. Bevezetik hallgatókat a szép magyar nyelv használatába, egyszersmind a húzás mint egy szöveg terjedelmének kívánatos mértékűre igazítása mesterségébe. A Magyar Narancstól az Indexig, az Ufitól a Reakcióig sajtónyelvteremtés a jobb- és baloldalon címmel megismerik, hogyan alakult ki, változott és hatott egymásra a fenti orgánumokra jellemző nyelvezet.
(BrandTrend)