Kategória: Aktuális.

Júliusban mind az elmúlt, mind a következő időszak várható termelésének megítélése kissé rosszabb lett júniushoz képest, s a foglalkoztatási szándék is romlott. A rendelésállományról alkotott vélemény kissé javult, de ezen belül az exportrendeléseké kedvezőtlenebb lett. Az ipari bizalmi index emelkedésében a saját termelésű készletek csökkenése játszotta a legfontosabb szerepet. A kapacitáskihasználás és a szerződéssel lefedett időszak viszont javult az előző negyedévhez képest.

Az építőipari bizalmi index, ha lassan is, de hónapok óta emelkedik, s júliusban egy éves csúcsra jutott, miközben még mindig nagyon alacsony. A termelési helyzet megítélése javult, a rendelésállományé viszont határozottan romlott. Erősödött viszont a foglalkoztatási szándék.

A kereskedelmi bizalmi index értéke 2008-ban trendjében emelkedő, s júliusban jelentős ugrással ugyancsak éves csúcsot ért el. Az eladási pozíció megítélése enyhén, a rendelések várható alakulására vonatkozó várakozások számottevően javultak a megelőző hónaphoz képest, a készletszint megítélése azonban kissé romlott.

A szolgáltatói bizalmi index a júniusi visszaesést követően júliusban ismét kissé emelkedett, de ez nem változtatott a két év óta tapasztalható trend nélküli hullámzáson. Az elmúlt három hónap üzletmenetének megítélése romlott, a következő három hónapban várható forgalomra vonatkozó várakozás nem változott, a foglalkoztatási kilátások viszont javultak az előző hónaphoz képest.

A magyar gazdaság kilátásainak megítélése az áprilisi – a feltehetőleg a kormánykoalíció felbomlásával is összefüggő – mélypont óta minden ágazatban és a lakosság körében is folyamatosan javul, de továbbra is a pesszimisták vannak jelentős többségben. Az áremelési szándék az iparban és az építőiparban erősödött, a kereskedelemben és a szolgáltatói szférában enyhült, a fogyasztók inflációs várakozása pedig nem változott júniushoz képest.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke 2008-ban az első kéthavi stagnálás, majd a háromhavi visszaesést követően májusban növekedésnek indult, s júliusban kétéves csúcsra jutott. Ezzel immár kissé kedvezőbb a 2006. júniusi értéknél is, amikor – a 2006. évi választások idején elért csúcsponthoz képest, a várható megszorítások hírére – drámaian zuhant. Júliusban a lakosság saját várható pénzügyi helyzetére, rövid távú megtakarítási képességére és a várható munkanélküliségre vonatkozó várakozása egyaránt érezhetően javult. Kedvezőbbek lettek a megélhetési költségekre és a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségére vonatkozó vélemények is.

Módszertani magyarázat:

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU módszertanának megfelelõen – konjunktúra-indexének kiszámításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem az építõipar és a szolgáltató szektor várakozásait veszi figyelembe. (A szolgáltató szféra cégei közül – hasonlóan az EU gyakorlatához – a pénzügyi és a közszolgáltatások területén mûködõ vállalkozások egyelõre nem szerepelnek a vizsgált szektorok között.) Szezonálisan kiigazított adatokat közöl, vagyis megfelelõ matematikai módszerekkel kiszûri a szezonális hatások (például a téli és a nyári idõjárás különbségei, a karácsony elõtti nagyobb kereslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés) okozta eltéréseket.

A fogyasztói bizalmi indexet a háztartások pénzügyi helyzetének jelenlegi és várt alakulására, az ország gazdasági helyzetének jelenlegi és várt alakulására, valamint a nagy értékû tartós fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják.

Az üzleti bizalmi indexet az ipari, a kereskedelmi, az építõipari és a szolgáltató vállalkozások üzletmenetére és várakozásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják. A szolgáltató szféra várakozásait kifejezõ index története rövidebb, mint a többi szektoré, ez a fajta felmérés 1998-ban indult. Ezért az 1996-1997-es évekre az üzleti bizalmi index újraszámításához felhasználásra kerültek az egyes szektorok bizalmi indexei közötti 1998 után tapasztalt matematikai összefüggések.

A GKI konjunktúra index a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga.

A GKI konjunktúra-index és összetevõi, 1996-2008

gki1

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: GKI Zrt. felmérései

gki2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BrandTrend)