Kategória: Aktuális.

Az időközben nemzetközivé vált egyezkedés kimeneteléről az ingyenes lap hazai kiadójának vezetője Hivatal Péter, az MTG Metro Gratis Kft. vezérigazgatója mindazonáltal azt reméli, hogy a naponta 330 ezer példányban megjelenő ingyenes hírújság címét és logóját, ha kisebb módosítások árán is, de megőrizhetik.

A védjegybitorlás miatt az áruházlánc által kezdeményezett perben már három ítélet született. Első fokon a Fővárosi Bíróság a Metro Internacional DL AG és a Metro Kereskedelmi Kft. keresetét még megalapozatlannak minősítette, mondván, a Metro-logóval megjelenő áruházi prospektusok – amelyekre hivatkozva az újság elmarasztalását kérték – nem minősülnek sajtóterméknek, de egyébként sem téveszthetők össze a napilappal. A Fővárosi Ítélőtábla néhány hónappal később ezt felülbírálta, és kimondta: az újság nem használhatja többé a Metro szóvédjegyet. A tábla szerint az ügy érdemét tekintve közömbös, hogy az áruház által kiadott reklámfüzetek és az ingyenes hírújságok nem téveszthetők össze, s az is, hogy a logók különböznek egymástól. Ugyanakkor az elsőfokú bíróságot utasították arra, hogy vizsgálja meg a felperesek kérelmét a jogosulatlan védjegyhasználat miatti gazdagodásra vonatkozóan. Vagyis: állapítsa meg, hogy a korábban bevezetett név elorzása révén a lap jutott-e gazdasági előnyhöz, mert ha igen, a haszon egy részére a védjegytulajdonos igényt tarthat.
Legvégül 2006 decemberében a Legfelsőbb Bíróság megerősítette a tábla döntését. A kártérítési per azóta is folyik, az újság pedig változatlan címmel működik tovább – számol be a Népszabadság.

A jogvita túlnőtt a két magyarországi vállalkozáson – adta meg az intézkedés elmaradásának okát Hivatal Péter. Miután több országban is folyt hasonló védjegybitorlási per, és nem mindenütt ugyanazzal az eredménnyel zárult, a két nagyvállalat úgy döntött, hogy peren kívüli egyezséget keres. Az áruházlánc és az ingyenes lapkiadó társaság számos helyen egymás mellett van jelen a piacon. A luxembourgi székhellyel működő Metro-lapcsoport ingyenes újságjai 23 országban, ezek közül 14 uniós tagállamban jelennek meg. A Metro Cash & Carry csaknem harminc országban működtet diszkontáruházakat, többek közt az előbbi európai államok mindegyikében.
(www.nol.hu)