Kategória: Aktuális.

A törvényalkotás szándéka szerint a tervezet szigorított a mostani szabályozáson amellett, hogy számos ponton figyelembe vette az ágazat és a fogyasztók érdekeit. A legfőbb változás, hogy a törvény hatálybalépését (2008. szeptember 1.) követően minden postai címzett reklámküldemény esetében az eddiginél hangsúlyosabban kell tájékoztatást adni a lemondás lehetőségéről, valamint biztosítani kell, hogy azt ingyenesen e-mailen és térítésmentesen feladható postai úton címzett válaszlevélben tehesse meg a címzett.

Szintén módosult a hozzájáró nyilatkozattal kapcsolatos adatközlési előírás. Az eredeti tervezet előírta volna, hogy a pontos születési időt és helyet is el kell kérni a nyilatkozatok begyűjtésénél, amely jogos ellenérveket szült a szakmában. Arról nem is beszélve, hogy a gondosan felépített meglévő adatbázisok is veszélybe kerültek volna, szintén komoly károkat okozva. Az Országgyűlés által elfogadott módosított tervezet már nem írja elő a fenti kötelezettséget, továbbra is a név és lakcím a legfontosabb adat a hozzájáruló nyilatkozatokban. Mindettől eltérően csak a speciális, életkorhoz kötött reklámok esetében lesz szigorúbb a szabályozás.

A törvény szövege hetekkel később lesz csak elérhető a Magyar Közlönyben. Addig is a cikkhez mellékeltük az elfogadott egységes törvényjavaslatot és a zárószavazás előtti módosító indítványt. Ezen irományok alapján készül a végleges szöveg. A Direkt Marketing Szövetség honlapján a nyár közepétől folyamatos segítséget nyújtunk a megújult szabályok gyakorlati értelmezéséhez.

(A sajtóban egy hibás forrás miatt tévesen jelentek meg információk az új reklámtörvény direkt marketinget érintő részéről. Ahol találkoztunk a problémával, már kértük a helyesbítést, sőt az MTI is készséggel segít nekünk, de még előfordulhat, hogy Ön is olvashat pontatlan tájékoztatást.)

Háttérinformációk :  
 
http://www.parlament.hu/irom38/05451/05451-0088.pdf
(
www.dmsz.hu)