Kategória: Aktuális.

A versenyhatóság eljárása amiatt indult, mert a Teka Hungary Kft., a fogyasztóknak szóló tájékoztatásaiban, a páraelszívó készülékek motorteljesítmény értékének megjelölése mellett nem hívta fel a fogyasztók figyelmét arra a tényre, hogy a készülék teljesítménye a beépítés során jelentősen változhat. A páraelszívók egyik leglényegesebb tulajdonsága, hogy alapfunkcióját – a páraelszívást – milyen teljesítménnyel képes ellátni. Jellemző piaci gyakorlat, hogy míg a motorteljesítmény értékét a fogyasztóknak szóló kommunikációs kampányok, terméktájékoztatók hangsúlyos részévé teszik a vállalkozások. Ám azt nem, vagy nem egyértelműen jelzik, hogy értéke jelentősen függhet a beépítés módjától, a főzőlaptól mért távolságtól, az elvezetésre szolgáló cső hosszától és számos egyéb, a beszerelés helyszínétől függő egyéb paramétertől. Az erről való tájékoztatás hiánya ezért alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére.

A GVH ezen előzetes álláspontjának megismerése után a Teka Hungary Kft. az alábbi kötelezettségvállalást tette:
– vállalja, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kiadott, és a jövőben kiadni kívánt minden új katalógusában a páraelszívók teljesítményére vonatkozóan háromféle adatot tesz közzé, azaz termékeivel kapcsolatban megjelöli az alábbi adatokat:
– a maximális légszállítás (m³/h),
– a szabad kivezetéssel történő légszállítás (m³/h), valamint 
– az UNE EN 61591 szabvány szerinti légszállítás (m³/h).
– vállalja, hogy katalógusaiban tájékoztatást ad arról, hogy a fogyasztó hol talál teljes körű tájékoztatást a páraelszívók technikai adataival kapcsolatban. Továbbá vállalja, hogy katalógusaiban a kiemelt általános vásárlói tájékoztatóban a többi figyelemfelhívás mellett az alábbi mondatot fogja szerepeltetni: "A termékek műszaki paramétereinek jelentéséről és értelmezéséről teljes körű információt vevőszolgálatunktól, kereskedelmi partnereinknél, valamint bemutatótermünkben kaphat."
– vállalja, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül az összes kereskedelmi partnerét értesíti arról, hogy milyen adatokat és tájékoztatást szerepeltet kereskedelmi kommunikációiban és egyúttal felhívja őket ugyanezen adatok szerepeltetésére a saját reklámanyagaikban.
– vállalja, hogy 2008 júliusáig bezárólag egy alkalommal, egyoldalas tájékoztató közleményt tesz közzé a páraelszívókról a Lakáskultúra, az Otthon, a Szép Lak, valamint a Konyha és Fürdő című magazinokban az aggályos tájékoztatási gyakorlat piacról történő kiiktatása és az általános fogyasztói tájékozottság és tudatosság fejlesztése céljából, a termékjellemzők érdemi és informatív bemutatása valamint a fogyasztók teljesebb körű tájékoztatása érdekében.

A GVH az eljárás során feltárt valamennyi tény és körülmény mérlegelése alapján úgy ítélte meg, hogy a versenyhez fűződő közérdek leghatásosabban a felkínált kötelezettségvállalások elfogadásával és kötelezővé tételével biztosítható, ami egyben iránymutató lehet a versenytársak részére is. Ez azért lényeges, mert a vizsgálat által feltárt adatok alapján az is megállapítható volt, hogy a páraelszívók teljesítményére vonatkozó, a piaci szereplők által közzétett tájékoztatások rendkívül eltérőek. A gyártók és forgalmazók páraelszívókkal kapcsolatos tájékoztatásaiban nincs általános piaci gyakorlat a közreadott információk köre, elnevezése, valamint a közreadás módjának tekintetében. A piaci információk különbözősége így az átláthatóság és összehasonlíthatóság csökkenése révén megnehezíti a fogyasztói döntést.
A versenyhatóság a kötelezettségvállalás teljesülését utóvizsgálattal ellenőrzi. Ha a Teka Hungary Kft. a kötelezettségvállalásait nem teljesíti, érdemi bírságot szab ki.
(BrandTrend)