Kategória: Aktuális.

A BADI felsőfokú végzettségű szakemberek számára ajánlott posztgraduális pénzügyi és bankszakmai képzés, amelyet a Bankárképző és a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara közösen dolgozott ki és működtet. Az oktatás a Bankárképzőben történik a félévek elején kiadott oktatási ütemterv alapján.

A BADI programra jelentkezők különböző céljait és hátterét figyelembe véve alakították ki az első szemesztert: az ún. alapozó blokkot, amelynek célja a különböző előképzettségű hallgatók tudásszintjének összehangolása. Az alapozó oktatást írásbeli és szóbeli vizsga követi. A hallgatók a sikeres alapvizsga után kezdhetik meg, illetve folytathatják tanulmányaikat a további blokkokban. A tananyagot minden esetben kiegészíti a tanórákon kiosztott anyag és az előadásokon elhangzottak. A II. és III. félévet írásbeli vizsga zár, melyek felölelik a félév során elsajátított ismeretanyagot. Az utolsó szemeszterben a résztvevők diplomadolgozatot készítenek, amelyet a diplomavédés keretében védenek meg. Egyúttal az utolsó félév végén kerül sor a program teljes ismeretanyagát felölelő komplex írásbeli és szóbeli vizsgára is.

A programra való jelentkezés előfeltétele a felsőfokú végzettség, azonban a pénzügyi, közgazdasági szakirány nem előfeltétel.
Programkezdés: szeptember és február, jelentkezési határidő: augusztus 31. és január 15. Tandíj: 475.000 Ft/félév
(BrandTrend)