Kategória: Aktuális.

A hazai tervezőgrafikusi piac szereplői között csekély piaci részesedéssel, de jelen vannak azok a művészek, akik szerzői jogvédelem alatt álló műveiket (plakát, prospektus, védjegy, címke tervek stb.) a piacon értékesítik. A hazai művészek egy része három egyesületi formában működő társadalmi szervezetben is szereztek tagságot. A Magyar Tervezőgrafikusok Egyesülete hosszú évek óta ad ki tagsága, de a megrendelők és a piac többi szereplője számára is hozzáférhető, és a piacon széleskörűen elterjedt és igényelt, részletes tervező grafikusi árjegyzéket. Az árjegyzék kiadásához 2000. áprilisától a másik két szervezet is csatlakozott, legalábbis olymódon, hogy nem kifogásolta, hogy árjegyzék kiadójaként feltüntetésre kerültek. A GVH amiatt indított vizsgálatot, hogy kiderüljön, az árjegyzék sérti-e a versenytörvényt.

A vizsgálat végül megállapította, hogy az árjegyzékben foglaltak alkalmasak a gazdasági verseny korlátozására, mert meghatározzák az egyes tervezőgrafikai szolgáltatások minimum-árait, valamint egyéb ár-tényezőket is (pl. vázlatdíj, sürgősségi felár). A jogsértés megállapíthatósága szempontjából közömbös, hogy az egyesületek csak tájékoztatónak szánták az árakat, mert önmagában a díjtételek közzétételét is tiltja a versenytörvény.
A Gazdasági Versenyhivatal így 2005. július 5-én tartott tárgyalásán megállapította, hogy a Magyar Tervezőgrafikusok Egyesülete (MTE) 1997. január 1-től, valamint az MTE, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) és a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége (MKISZ) 2000. április 1-től érvényesülő árjegyzékei alkalmasak a verseny korlátozására. A megjelentetett árjegyzékek a tervező-grafikai szolgáltatások minimum-árát határozták meg. A GVH a MAOE-t 18 millió, az MTE-t 6 millió, az MKISZ-t 2,5 millió forint összegű bírság megfizetésére kötelezte.

A döntés ellen az érintettek fellebbeztek. Az első fokon eljáró Fővárosi Bíróság (FB) a GVH határozatának bírság kiszabására vonatkozó részét hatályon kívül helyzete és e körben újabb eljárásra kötelezte a versenyhatóságot. Azt azonban, hogy az érintettek kartelleztek volna, az FB nem vonta kétségbe. A pereskedés másodfokon folytatódott. Végül a Fővárosi Ítélőtábla ezév április elején hatályon kívül helyezte az FB döntését és a bírságot valamennyi érintett esetében 500 ezer forintra mérsékelte. Az Ítélőtábla szerint tehát a jogsértés megállapítható, de a GVH bírsága eltúlzott volt.
(BrandTrend)