Kategória: Aktuális.

A Csányi által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Csányi-csoport) tagjai állattenyésztéssel és növénytermesztéssel, valamint azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal, bortermeléssel, takarmánygyártással, hús- és tejfeldolgozással, továbbá lőszergyártással foglalkoznak. A Csányi-csoport részesedése a magyarországi forgalomból egyetlen növény esetében sem éri el az 1 százalékot. Az állattenyésztés termékei közül 1 százalékot meghaladó részesedése a magyarországi termelésből csak a nyerstejből (1-1,5 százalék közötti) és a vágósertésből van (5 százalék körüli). E termékek azonban gyakorlatilag teljes egészében a csoporton belül kerülnek felhasználásra. A keveréktakarmány-gyártás magyarországi forgalmából a Csányi-csoport részesedése 2 százalék körüli. A Csányi-csoport egyik tagja és egy másik vállalkozás által közösen irányított Tendre Kft. részsedése ugyanakkor mintegy 10 százalék. A Csányi-csoport húsfeldolgozási tevékenységének meghatározó alapanyaga a vágósertés. Részesedése az országos vágósertés felvásárlásból 11 százalék, melynek közel fele a csoporton belülről származik. A Csányi-csoport részesedése az országos nyerstej felvásárlásból közel 20 százalék, amelynek egy része szintén a csoporton belülről származik.

Az IB Zrt. részvényeinek 44,05 százaléka a Csányi-csoport tagjainak tulajdonában van. A társaság által közvetlenül vagy (más vállalkozásokon keresztül) közvetve irányított vállalkozások által alkotott vállalkozáscsoport (a továbbiakban: Boly-csoport) meghatározó tevékenysége a növénytermesztés és az állattenyésztés, az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások, továbbá a takarmánygyártás. A Boly-csoport részesedése a növénytermesztési termékek magyarországi forgalmából az 1 százalékot kizárólag a cukorrépa (2,1 százalék) esetében haladja meg. Az állattenyésztési termékek magyarországi termeléséből a nyerstej és a vágósertés esetében is 1-1,5 százalék közötti mértékben részesedik, és azok döntő részét a Csányi-csoport részére értékesíti. A többi állattenyésztési termék esetében részesedése az országos termelésből nem éri el az 1 százalékot. A keveréktakarmányok magyarországi forgalmából a Boly-csoport részesedése mintegy 7 százalék.

A Bonitás Kft. részvény vásárlásával a Csányi-csoport tagjainak együttes részesedése az IB Zrt. részvényeiből 44,05 százalékról 50,05 százalékra növekszik. Ezáltal Csányi Sándor egyedüli közvetett irányítást szerez az IB. Zrt. felett.
A versenytörvény szerint a GVH nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon. A Csányi- és a Boly-csoport azonos tevékenysége a növénytermesztés, az állattenyésztés és a takarmánygyártás. Ebben a körben azonban egyetlen olyan áru sincs, melyből részesedésük együttesen Magyarországon elérné azt a mértéket (20 százalék), amely felett felmerülhetnek versenyaggályokra alapot adó hatások. A keveréktakarmányok esetében a Csányi-csoport piaci részesedése még az egy másik vállalkozás-csoporttal közösen irányított Tendre Kft. részesedésével együtt is kevesebb, mint 20 százalék. A Boly-csoport és a Csányi-csoport a nyerstej és a vágósertés esetében állnak egymással vertikális kapcsolatban. Ám egyik csoport egyedüli piaci részesedése sem haladja meg azt a mértéket (25 százalék), amely felett káros hatásokkal lehetne számolni.
(BrandTrend)