Kategória: Aktuális.

A GfK Hungária Piackutató Intézet Pénzügypiaci Adatszolgáltatások felmérésének legfrissebb adatai szerint Magyarországon a felnőtt magyar lakosság mintegy 59 százaléka rendelkezett bankkártyával 2007 első félévében. Ez valamivel több, mint ötmillió bankkártya birtokost jelent országszerte. A kibocsátott bankkártyák száma ennél magasabb, hiszen sokan egynél több plasztiklappal is rendelkeznek.

Vannak célcsoportok, ahol ez az arány még ennél is jóval magasabb. A városi, magas státuszú, úgynevezett ABC célcsoportban az arány majdnem eléri a 75 százalékot.
A bankkártya-tulajdonosok kártyahasználati szokásai meglehetősen eltérőek. Hatból mintegy öt megkérdezettek szokott készpénzt kivenni ATM automatákból, míg – ezzel részben átfedésben – a kártyával rendelkezők negyede bankfiókokban jut készpénzhez kártyájával.

Míg tehát az ügyfelek döntő többsége aktívan használja kártyáját készpénz felvételére, addig a vásárlásokról ugyanez nem mondható el.

Az összes bankkártya-tulajdonos mindössze 60 százaléka használja bankkártyáját vásárláshoz. A vásárlási kedv leginkább a jövedelem függvénye. Míg a legmagasabb jövedelmű kártyatulajdonosok háromnegyede vásárol így, a nyolcvanezer forintnál alacsonyabb nettó jövedelemmel rendelkezőknek kevesebb, mint a felére jellemző ez a kártyahasználati mód.
Egyre többen használják bankkártyájukat mobiltelefon-egyenlegük feltöltésére – a kártyabirtokosok több mint ötöde tett erről említést a kártyahasználati célok között.
Az interneten történő fizetés még mindig meglehetősen alacsony, mindössze az összes kártyatulajdonos 2 százalékára jellemző.

Mire használja a bankkártyáját (a bankkártyával rendelkezők százalékos arányában kifejezve)
Automatából készpénzfelvételre  87
Vásárlásra 60
Pénzfelvételre bankfiókban 25
Telefonegyenleg feltöltésére 20
Interneten történő vásárlásra 2
(Forrás: GfK Hungária, Pénzügypiaci adatszolgáltatás
A felmérést a GfK Hungária Piackutató Intézet végezte.)
(BrandTrend)