Kategória: Aktuális.

Az elmúlt időszak termelésének megítélése stagnált szeptemberhez képest, a következő háromhavi kilátások és a rendelésállományok megítélése viszont romlott. A saját termelésű készletek állományát kisebbnek látták a válaszadók, s visszafogottabb lett a foglalkoztatási szándék. A tervezett áremelések mértéke és az áremelők köre alig csökkent. A kapacitáskihasználás jobb volt, mint a nyári, de elmaradt az egy évvel korábbitól.

Az építőipari bizalmi index értéke viszont ha minimálisan is, de növekedett. Az építőiparban az elmúlt három hónap termelési színvonalának megítélése érezhetően romlott, s kissé kedvezőtlenebbé vált a rendelésállomány értékelése is. A foglalkoztatási várakozások azonban kissé javultak. Az áremelési tervek intenzitása az előző hónaphoz képest valamelyest enyhült, s továbbra is sokkal kedvezőbb az egy évvel ezelőttinél.

A kereskedelmi bizalmi index értéke július óta csökken. Októberben a készletek megítélése jelentősen, a megrendeléseké kissé romlott, az eladási pozíció értékelése viszont valamelyest javult. Az inflációs várakozások csökkentek, a legerőteljesebb áremelésre az élelmiszer-kereskedelem készült.

A szolgáltatói bizalmi index több hónapi javulás után októberben nagyot zuhant. Különösen lecsökkent – s ezzel ismét a negatív tartományba került – a várható forgalom megítélése, de számottevő csökkenést mutatnak az üzletmenetre, valamint a foglalkoztatott létszámra vonatkozó szolgáltatói várakozások is.

A magyar gazdaság kilátásainak megítélése az építőiparban kissé javult, az iparban nem változott, a kereskedelmi és szolgáltatói szférában valamint a fogyasztók körében romlott.

A GKI fogyasztói bizalmi index idén januártól – amikor 12 éves mélypontját érte el -, a nyár végéig mérsékelt javulást mutatott, majd az utóbbi két hónapban ismét kis mértékben romlott, s rosszabb az egy évvel ezelőtti értéknél is. Pesszimistább lett a lakosság saját pénzügyi helyzetére, rövid távú megtakarítási képességére és a munkanélküliség alakulására vonatkozó véleménye, s erősödtek az inflációs várakozások is.
(BrandTrend)