Kategória: Aktuális.

A Bizottság egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy a tárgyalt reklám a Magyar Reklámetikai Kódex 3. Cikkely (5) bekezdését valamint az 5. Cikkely (1) és (10) bekezdését sérti.
A reklámmal kapcsolatban a Bizottsághoz számos fogyasztói panasz érkezett, amelyek tartalma közös, általában kifogásolják, hogy a reklám "a női testet tárgyként, eladó-megvehető húsként kezeli", "az emberi testet az evésre szánt hússal" hozza összefüggésbe, sérti az általános jóízlést, az emberi méltóságot, a nők és férfiak egyenlőségét, összekapcsolja a nőt és a "csirke", "tyúk" állatot. 

A Bizottsághoz a reklámot készítő ügynökség és a reklámozó egyaránt eljuttatta álláspontját. Álláspontjuk szerint a reklámjuk elfogadható, annak nem volt célja a megbotránkoztatás, csak az emberek érdeklődésének felkeltése, közvetlen környezetükben a reklámmal kapcsolatban felháborodást, panaszt nem észleltek, mindent elkövettek annak érdekében, hogy ne sértsenek meg senkit. A képen a hölgy bugyit visel, illetve női mell nem jelenik meg.
 
A Bizottság álláspontja szerint ízléstelen és az emberi méltóságot is sérti a reklám üzenete, amely egyértelműen azonosítja az evésre szánt húst az emberi testtel. A reklámfotón szereplő női alak hátán a rajzolatok és a feliratok a hentesnél alkalmazott ábrákra emlékeztetnek, azokat utánozzák, egyértelműen utalva a fogyasztásra szánt húsra, annak kimérésére.
 
Az élelmiszertermék reklámja az élelmiszert, mint árut, a képen keresztül, összefüggésbe hozza a megjelenített személlyel, mint áruval. Ez az összekapcsolás sérti az emberi méltóságot. Az emberi testnek, illetve annak részeinek áruként megjelenítése semmilyen formában nem elfogadható. Adott esetben ezt az összefüggést sem a reklám képi világa, sem szövege semmilyen módon nem oldja, nincs benne olyan humoros, vicces, könnyed elem, amely a jelentést árnyalná, esetleg elfogadhatóvá tenné.
 
A Bizottság álláspontja szerint a fenti aggályok változatlanul érvényesek a reklámra, akár közterületen, akár sajtótermékben, akár más médián jelenik az meg. Az aggályok olyan súlyúak, hogy semmilyen közzétételi formában nem lehet elfogadható a reklám.
 
A Bizottság álláspontja szerint a reklám nem elfogadható a Kódex 3. Cikkely (5) bekezdése alapján sem. A fenti aggályokhoz hasonlóan a Bizottság itt is kizárólag a reklám kreatív elemeit kifogásolja. Felelős, jól felkészült reklámszakember ízléstelen, a kívánt fogyasztói üzenet továbbítására alkalmatlan és egyébként elfogadhatatlan kreatív ötletének megvalósítása a reklámszakma egészének hírnevét sérti, és ezen az alapon önmagában kifogásolható.
 
A Bizottság úgy döntött, hogy a fentiekre tekintettel határozatát nyilvánosságra hozza, honlapján közzéteszi, tagjainak megküldi. Egyúttal felhívja a reklámozót és a készítő ügynökséget, hogy a reklámot haladéktalanul szüntesse meg.
 
A Bizottság értesíti a reklámozót és az ügynökséget arról, hogy a Bizottsághoz az eljárásban eljuttatott írásbeli álláspontjukat kívánságukra a honlapján közzéteszi. E tekintetben a Bizottság felhívja a reklámozót és az ügynökséget, hogy nyilatkozzon, hogy kívánja-e a már eljuttatott álláspontja közzétételét.
A Bizottság a fentieken túl, az etikai normasértés súlyára tekintettel úgy döntött, hogy jelen határozatának megküldésével közvetlenül felhívja a médiákat a reklám haladéktalan visszavonására, illetve arra, hogy a közlésétől tartózkodjanak.
(BrandTrend; www.ort.hu)