Kategória: Aktuális.

A BAT Hungary 2007. május 14-én, 17-én és 18-án bonyolította le Társadalmi Párbeszéd folyamatának kerekasztal-beszélgetéseit a Braun & Partners stratégiai tanácsadó céggel együttműködve. 2007-ben a British American Tobacco Hungary vezetősége négy kiemelt témában (Dohánytermékek feketekereskedelmének visszaszorítása, Kockázatok felelős kommunikációja, Nyilvános helyi és közterületi dohányzás, A BAT Hungary társadalmi szerepvállalása) folytatott beszélgetéseket a meghívottakkal. A BAT Hungary célja az volt, hogy visszajelzést kapjon a társadalom képviselőitől eddigi működéséről és konkrét akciók, együttműködési javaslatok szülessenek a jövőre vonatkozóan. A négy tematikus panelen kívül sor került még egy dolgozói panelre is, melynek témája a BAT Hungary mint felelős munkáltató volt. A paneleken összesen 46 szervezet képviseltette magát, többek között minisztériumok, hatóságok, kulturális intézmények, civil szervezetek és a média képviselői, valamint a cég üzleti partnerei és munkatársai.

A Társadalmi Párbeszéd során közel 100 érintett fejtette ki véleményét, álláspontját valamint javaslatait és aggályait a kiválasztott témákban. A dialógus eredményeként több mint 80 konkrét javaslat született. Ezek megválaszolására a BAT Hungary most dolgozza ki az elkövetkező két évre vonatkozóan, a társadalmi felelősségvállalás körébe tartozó programjait, hogy eleget tegyen a vele szemben megfogalmazott elvárásoknak.

Bár a vállalatot alaptevékenysége miatt több oldalról is támadják, a dohánytermékek feketekereskedelmének visszaszorítása fontosságában egyetértés van a tevékenysége által érintett csoportok között. Többen hangsúlyozták, hogy készen állnak a társadalmi összefogásra, az eddigi kezdeményezések folytatására és újak kialakítására. Varga István, a British Chamber of Commerce in Hungary (BCCH) elnöke szerint: "a BAT Hungary hozzájárulása a hazai GDP-hez kiemelkedő mértékű, a feketekereskedelem visszaszorításában tett erőfeszítései elismerésre méltóak, csupán a lakosság adótudatosságának erősítése révén fokozható még tovább".

A BAT Hungary társadalmi szerepvállalásának megvitatása során több civil szervezet is felvetette a szponzoráción kívüli együttműködési formák erősítését. "A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Janus Pannonius Múzeum) és a BAT Hungary között az anyagi támogatáson túl – pl. a Csontváry, a Zsolnay Múzeum működési költségeinek támogatása – szakmai együttműködés is kialakult. A cégnél felhalmozódott know-how, szakmai tudás átadása non-profit szervezetek vezetői számára ugyanis kulcsfontosságú lehet azok gazdaságossági, működési problémáinak megoldásában, hosszú távú fenntarthatóságának kialakításában" – osztotta meg tapasztalatait a résztvevőkkel a pécsi panelen W. Müller Judit, megyei múzeumigazgató-helyettes.

A British American Tobacco Hungary új vállalásai a 2007 őszén megjelenő Társadalmi Jelentésben olvashatók majd.
Radácsi László, a Braun & Partners Network leányvállalataként működő B&P CSR Kft. ügyvezetője így nyilatkozott: "úgy vélem, a British American Tobacco Hungary társadalmi párbeszéde sikeres volt, az érintettek részéről jelentős számú hasznos javaslat született. Reméljük, ezeket a vállalat legjobb tudása szerint fogja megvalósítani és beépíteni üzleti folyamataiba".
(BrandTrend)