Kategória: Aktuális.

A képviselők megfelelő biztosítékokhoz kötnék a légitársaságok működési engedélyének megadását. Az Arūnas Degutis (liberális, litván) által jegyzett, szerdán nagy többséggel elfogadott parlamenti jelentés a légi közlekedésre vonatkozó, 1992-es, „harmadik liberalizációs csomag” felülvizsgálatával foglalkozik. Az Európai Bizottság javaslatának célja a piac hatékonyságának növelése, a légi közlekedés biztonságának fokozása és az utasok védelmének erősítése. A rendelet foglalkozik például a légitársaságok működési engedélyével, a repülőgépek bérlésével, a közszolgáltatási kötelezettséggel és az árak átláthatóságával.

Csak 1 forint! – meg az adók, az illetékek és a díjak
A légi utasoknak joguk van ahhoz, hogy egyértelmű és teljes körű tájékoztatást kapjanak arról, összesen mennyit kell fizetniük a repülőjegyért – vélik a képviselők. Az EP fellépne egyes légitársaságok azon gyakorlata ellen, hogy a meghirdetett árba nem számolnak bele több, az utas által mindenképpen kifizetendő adót, díjat, egyebet.

A parlament ezért így módosítaná a rendeletet: „a közvetlenül vagy közvetve az utazóközönségnek szóló, bármilyen formában, így akár az interneten közzétett légi viteldíjaknak az összes, a közzétételkor ismert alkalmazandó adót, kötelező illetéket, pótlékot és díjat tartalmazniuk kell”. Ugyanakkor „a légi viteldíjak nem tartalmazhatnak olyan költségeket, amelyek nem a légi fuvarozót terhelik”.

A javaslat azt is kötelezővé teszi a légi fuvarozók számára, „hogy díjaikat az utas állampolgársága vagy lakóhelye szerinti megkülönböztetés nélkül, illetve az utazásszervező ügynökség közösségen belüli székhelyétől függetlenül állapítsák meg”.

Csak ha az utas kéri
Tilos lesz az is, hogy olyan extra szolgáltatásért számoljanak fel pótdíjat, amelyet az utas nem kért kifejezetten.

Eszerint „a nem kötelező többletköltségeket bármilyen foglalási folyamat
megkezdésekor világosan, átláthatóan és egyértelműen közölni kell, és ezek
elfogadását az utas beleegyezésétől kell függővé tenni. Az ilyen többletköltségek elfogadására irányuló hallgatólagos megállapodás semmisnek tekintendő”.

Biztonsági pótdíj
A jelentés kitér arra is, hogy „ha a repülőtéri vagy fedélzeti biztonsághoz
kapcsolódó költségek szerepelnek a repülőjegy árában, azokat elkülönítve fel kell tüntetni a jegyen vagy más módon az utas tudomására kell hozni”. 
 

A képviselők hozzáteszik: „az adóknak és a biztonsághoz kapcsolódó költségeknek átláthatóaknak kell lenniük, és azokat kizárólag repülőtéri vagy fedélzeti biztonsághoz kapcsolódó költségek fedezésére lehet felhasználni, függetlenül attól, hogy a tagállam, a légi fuvarozó vagy más szervezet szedi be.”

Működési engedély csak elegendő tőkével
A működési engedély feltételeként minden légitársaságnak bizonyítania kell, hogy „rendelkezik megfelelő fedezettel a befizetett összegek visszatérítésének és az utasok hazatérésének biztosítására arra az esetre, ha nem tudná teljesíteni a lefoglalt utakat fizetésképtelenség vagy üzemben tartási engedélyének visszavonása miatt. Ehhez a képviselők 100 ezer euró nettó tőke igazolását várnák el a cégektől.

„Az illetékes engedélyező hatóság felfüggesztheti, vagy visszavonhatja a működési engedélyt, amennyiben ésszerű oka van kételkedni abban, hogy a közösségi légi fuvarozó a tényleges és lehetséges kötelezettségeit 12 hónapos időtartamra teljesíteni tudja” – így a szöveg.

Korlátozásmentes belső piac
Nem lehet a jövőben tagállamok közötti, kétoldalú megállapodásokkal korlátozni a közösségi légi fuvarozóknak az unión belüli légi szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabadságát. Harmadik országbeli légi fuvarozók viszont csak akkor kapnak forgalmi jogokat az unióban, ha a közösség és az adott harmadik ország arra megállapodást kötött – áll a jelentésben.

Kázmér Natasa a WizzAir kommunikációs igazgatója erre reagálva kérdésünkre elmondta: "A Wizz Air Európában az elsők között – magyar légitársaságok között pedig legelsőként – tért át a bruttó árazásra. Magyarországon idén májustól a fogyasztó bruttó árakkal találkozik hírdetéseinkben, árkommunikációnkban. Számos más piacunkon pedig már 2004 (megalakulásunk) óta all-inclusive árakat kommunikálunk reklámjainkban. Ez az ár magába foglalja a viteldíjat, adókat és illetékeket és a minimum foglalási díjat, tehát mindazt a költséget, amit mindenképpen meg kell fizetni az utasnak, hogy fel tudjon szállni a repülőgépre.
A teljes áttérés utolsó lépéseként a napokban változtattuk meg a foglalási rendszerünket úgy, hogy most már a foglalás megkezdésekor rögtön feltüntetjük a bruttó árat (a nettó ár és az adók-illetékek mellett), amely jelenleg még nem tartalmazza a fogalási díjat, de napokon belül ez is megtörténik.
 
A piaci árak szintje ezen rendelet hatására nem változik. A rendelet csupán transzparensebbé teszi az árakat, megkönnyíti az utasoknak a választást és még egyértelműbbé teszi a különbségeket különböző cégek árai között. Az erős légitársaságokat ez megerősíti, a gyengéket még jobban gyengíti, ami segíti a konszolidációt és a piaci viszonyok letisztulását, ami a rendelet célja. A Wizz Air számára ez kimondottan előnyt jelent, hiszen így még világosabbá válik, mennyire alacsonyak és versenyképesek az áraink." 
(BrandTrend)