Kategória: Aktuális.

A Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility, CSR) egyre inkább alapvető társadalmi igény is,  ezzel megerősödött a vállalatok  felelős működésének minél szélesebb közvélemény felé történő kommunikálása is. A létező felelős vállalati gyakorlatok minél szélesebb körű megismertetése mintákat, példákat nyújthat a későbbi követők számára. Így a műsorszolgáltatók egyre gyakrabban találkoznak azzal, hogy meg kell különböztetniük az engedélyezett CSR-kommunikációt a burkolt reklámtól. Ilyen esetben az ORTT-hez fordulhatnak állásfoglalásért.

Az ORTT elismerte a CSR társadalmi fontosságát, és kommunikációjának kereteit a burkolt reklám tilalmának megfelelően akként állapította meg, hogy az nem ösztönözhet üzleti magatartás igénybe vételére. Az ORTT ugyanakkor leszögezi, hogy a társadalmilag kívánatos magatartás minél szélesebb körű média-bemutatása indokolt.

Mivel a vállalatok felelős magatartásának kommunikációja a Public Relations szakma kompetenciájába tartozik, az MPRSZ felajánlotta szakmai segítségét annak eldöntésében, hogy mely híranyag felel meg a CSR-kommunikáció alapelveinek. Ezért a PR Szövetség felállít egy Tanácsadó Testületet, amelynek feladata – az ORTT-től érkezett jelzés esetén – a kérdéses híranyag/tervezet/téma vizsgálata és állásfoglalás készítése annak felelősség- tartalmát illetően. A tanácsadó testület tagjai: Gerő Péter, Lakatos Zsófia, Sárosi Péter és Dr. Szeles Péter.
Az ORTT a Tanácsadó Testület által készített állásfoglalás felhasználásáról szabadon dönthet, s – amennyiben szükséges – a testület tagjaitól további információt és szakmai segítséget kérhet. Az Együttműködési megállapodást Kovács György, az ORTT elnöke és Dr. Szeles Péter az MPRSZ elnöke írták alá.
(BrandTrend)