Kategória: Aktuális.

Az európai gazdaság és kereskedelem visszafordíthatatlanul átlép a digitális világba, a kézzel fogható tárgyakat digitális adatok váltják föl, a papírra vetett aláírásokat gombnyomások pótolják, de az új környezetben az új lehetőségek mellett új kockázatok is megjelennek a fogyasztók és az üzleti szféra számára egyaránt.

"Az elektronikus kereskedelem a fogyasztók bizalmán áll vagy bukik, ezért mindent meg kell tennünk azért, hogy a fogyasztók ugyanolyan törvénytisztelően mozoghassanak a digitális környezetben, mint a hagyományosban, de ugyanolyan szintű védelmet is élvezzenek, mint máshol"- hívta fel a figyelmet az üggyel megbízott magyar előadó. Az elektronikus kereskedelemben az információáramlás könnyedsége és sebessége, a fogyasztói tájékoztatás gyakori hiányossága, a jogsértő magatartások gyors és széles körű terjedése miatt bárki átlépheti, akár jóhiszeműen is, a törvénytisztelő fogyasztás határát.
"A mi politikusi és politikai felelősségünk megteremteni azokat az eszközöket az európai elektronikus környezetben, amelyek révén internet-felhasználóink szabálykövető fogyasztók maradhatnak"- emlékeztetett a képviselőnő.
Herczog Edit javasolja egy európai e-fogyasztói tájékoztató és segélyező portál létrehozását, amely tanácsokkal, válaszokkal, megoldásokkal segíti az európai online fogyasztókat. Felhívja a figyelmet ugyanakkor arra, hogy az európai társadalmat és gazdaságot fel kell készíteni az elektronikus világra. Fontos, hogy minél szélesebb rétegek férjenek hozzá az információs technológiákhoz, azaz hogy a vidéki térségek lakói, a fogyatékkal élők, az idős korosztályok és a szerény jövedelműek is becsatlakozhassanak Európa digitális vérkeringésébe.
(BrandTrend)